YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 27 §:N JA MAA-AINESLAIN (555/1981) 13 § MUKAINEN KUULEMINEN PUKKILAN KUNNASSA

Maanrakennus A.K. Trogen (Uusitie 1, Pukkila) hakee Pukkilan ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista lupaa yhteiskäsittelyssä maa-ainesten otolle sekä kallion louhinnalle ja murskaukselle.

Lupaa haetaan kiinteistöille Haapamäki 616-403-6-52, Haapakorpi -6-67 ja Haapakorpi -2-7. Ottoalueiden yhteispinta-ala on 6,1 ha ja haettu kokonaisottomäärä 10 vuoden aikana on 266 900 m3, josta kalliokiviaineksen määrä on n. 22 700 m3. Louhinta- ja murskausaika tulee olemaan alle 50 pv 10 vuoden aikana. Louhintaa tehdään vain kiinteistön 616-403-6-67 alueella.

Alueilla on ollut maa-ainesten ottoa 2000-luvun alkupuolelta. Toiminnasta aiheutuu mm. melua, tärinää ja pölyä ympäristöön.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Askolan ja Pukkilan kuntien ilmoitustauluilla. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 7.8. – 9.9.2019 välisenä aikana osoitteessa www.julkipano.fi. Hakemusasiakirjoja voi lukea sähköisesti myös Askolan kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastolla (Askolantie 28, Askola) ja Pukkilan kunnan palvelupisteessä (Onnintie3, Pukkila). Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemusten johdosta. Mahdolliset hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloaikana ensisijaisesti www.julkipano.fi –sivuston kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu@askola.fi.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta, etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7639 420

7.8.2019 Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta

KUULUTUS (aukeaa erillinen pdf)