VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA-VARAJOHTAJA

Tervetuloa tekemään tärkeää työtä ihanaan ja idylliseen Pukkilaan!

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA-VARAJOHTAJAN tehtävä Pukkilan vuorohoitopäiväkoti Vekarassa. Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja toimii varhaiskasvatusjohtajan työparina. ​

Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Eduksi luetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto. Tehtävässä edellytetään kokemusta varhaiskasvatuksen työtehtävistä.​

Tehtävässä tarvitaan laaja-alaista pedagogista varhaiskasvatuksen osaamista ja hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Hakijoilta toivotaan aktiivista ja kehittävää työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta ja toimia muuttuvissa tilanteissa. Tehtävä vaatii työvuorojen suunnittelua, varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän Daisyn käyttöä ja hyviä ATK-taitoja. Eduksi luetaan toisen kotimaisen kielen sekä englannin kielen taito.​

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Pukkila on savuton kunta.​

Palkka: KVTES 05VKA020​

Hakuaika: 25.2.2020 klo 12.00 mennessä​

Lisätietoja: sanna.saarenkoski@pukkila.fi, puh. 040 5897267

Työpaikan osoite: Veteraanitie 6, 07560 PUKKILA
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: 02.03.2020, tai sop. mukaan
Työaika: kokoaikatyö, Päiväkodin aukioloaikojen mukaisesti.
Työn kesto: yli 12 kuukautta, vakituinen
Hakemukset voi toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen: palvelupiste@pukkila.fi