Valokuituverkon suunnittelu koko kunnan alueelle käynnistynyt

Pukkilan valokuituhanke on ollut vireillä keväästä 2018 lähtien. Kunta ja alkuperäinen yhteistyökumppani Nivos Oy neuvottelevat parhaillaan hankkeen jatkosta. Olemme olleet sopimuksettomassa tilassa 31.12.2020 jälkeen niiltä osin kuin kunnan tuki on edellytyksenä valokuituverkon rakentamiselle.

Pukkilan kunta ja Pukkikuitu ry ovat alkuvuodesta alkaen kartoittaneet sekä käyneet neuvotteluita erilaisten toimijoiden kanssa valokuituverkon toteuttamisen edellytyksistä Pukkilassa. Neuvotteluiden aikana eräät valokuiden rakentamiseen liittyvät reunaehdot ovat selkiytyneet: Kuluttajan näkökulmasta liittymän hinnan tulisi jäädä alle 2 000 euron, eikä täysin markkinaehtoisen valokuituverkon rakentaminen Pukkilaan ole realistinen vaihtoehto.

Neuvotteluissa on käyty läpi toimintakonsepteja, rahoitusta, mahdollisia aikatauluja, verkon omistajuuteen liittyviä kysymyksiä sekä kenties tärkeimpänä valokuituliittymän hankintaa kuntalaisten näkökulmasta. Tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman kattavan verkon saaminen kuntaan.

Kunta on tänään tilannut valokuituverkon rakentamisen toimintamallin ja -suunnitelman valtakunnallisesti toimivalta tietoverkkoyhtiö Cinia Oy.ltä 9 960 eurolla. Saamme käyttöömme alueanalyysin koko kunnan alueelta, toteuttamisvaihtoehdot rahoitusmalleineen, kannattavuuslaskelmia riskienhallintaa varten sekä operointi- ja hallintosuunnitelman. Selvitystyö valmistuu elokuussa 2021 jatkopäätöksenteon tueksi.

Pukkilan kunnanhallitus käsittelee valokuituhanketta seuraavan kerran kokouksessaan ma 24.5.2021. Seuraavassa kunnanvaltuustossa käsiteltäneen periaatepäätöstä etenemisestä sekä käynnistetään toimet kunnallisen osakeyhtiön perustamiseksi tarvittaessa paikalliseksi toimijaksi.

Valokuituverkkoa voi pitää kunnan tulevaisuuden näkökulmasta strategisen tason asiana. Asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksien varmistaminen on elintärkeää. Nykymaailmassa valokuituyhteys on rinnastettavissa tie- ja vesijohtoverkkoon.

Kunnan näkökulmasta mahdollisimman pitkälle menevä yhdenvertaisuus kuntalaisten kesken on tärkeä arvo. Myös valokuituverkon omistajuudella sekä avoimuudella on kuntalaisten kannalta keskeinen merkitys, kun kyse on vuosikymmeniä eteenpäin vaikuttavasta ratkaisusta. Asian merkityksellisyyden vuoksi valokuituverkon toteuttamiselle on saatava realistinen mutta ennakoitava aikataulu. Kunnan tulevaisuuden ja markkinoinnin näkökulmasta kyse on niin kuntalaisten arjen ja työelämän edellytysten turvaamisesta kuin uudesta vetovoimatekijästäkin.

Lisätietoja kunnanjohtaja Juha Rehula,  p. 050 343 7418