Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue on saanut lainvoiman

KUULUTUS PDF-MUODOSSA (aukeaa uuteen välilehteen).

Korkein hallinto-oikeus on 10.5.2021 antamallaan päätöksellä (332/​2021) hylännyt Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaavaa koskevat valitukset. Uudenmaan maakuntavaltuuston maakuntakaavan hyväksymistä koskeva päätös 12.6.2018 § 19 on nyt lainvoimainen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Maakuntakaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa.

Lisätietoa kaavasta on saatavilla Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa https://www.uudenmaanliitto.fi/ostersundom

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi
Puhelin: (09) 4767 411