Taidetta ja historian havinaa Koivulinnassa kesällä!