Sähkökatkoihin varautuminen Pukkilan kunta 13.12.2022

SÄHKÖKATKOIHIN VARAUTUMINEN PUKKILAN KUNTA 13.12.2022                                           Tiedote pdf-muodossa

Talvikauden 2022–2023 aikana sähköyhtiöt voivat joutua katkaisemaan sähköjä alueellisesti.

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta.
Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. (Fingrid: Suomalaisten kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta Suomen kantaverkossa).

Viestintä sähkökatkon sattuessa

Kymenlaakson sähkö toimii Pukkilassa jakeluverkkoyhtiönä, jolta voi tilata etukäteen tekstiviestipalvelun, jolla Kymenlaakson sähkö ilmoittaa häiriöistä.

Voit ladata puhelimeesi Fingrid:n tuntihintasovelluksen, joka antaa käyttäjälle sähköpulailmoituksen.
Lue lisää Tuntihintasovelluksesta.

Pukkilan kunta viestii sähkökatkojen vaikutuksista kunnan palveluihin:

  • verkkosivujen uutisissa
  • sosiaalisen median tileillä (Facebook, Instagram)
  • varhaiskasvatuksen huoltajille Daisy-sovelluksen kautta
  • esiopetuksen ja koulujen huoltajille sekä oppilaille ja opiskelijoille Wilma-sovelluksen välityksellä.

Sähkökatkojen vaikutukset Pukkilan kunnan palveluihin

Pyrimme tuottamaan kunnan palvelut sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan. Mahdolliset sähkökatkot Pukkilan kohdalle osuessaan kuitenkin haastavat palveluiden tuottamista. Päivitämme alle tietoja sähkökatkojen vaikutuksista eri palveluihimme.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatustoiminta toteutuvat päiväkodissa sähkökatkoista huolimatta. Sähkökatkoihin varaudutaan esimerkiksi akku-/patterikäyttöisiä valonlähteitä hankkimalla. Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman normaalisti sähkökatkoista huolimatta.

Sähkökatkotilanteissa saattaa tulla muutoksia ennalta suunniteltuun toimintaan. Lisäksi ruokalistoihin tulee muutoksia. Huoltajat voivat varautua sähkökatkoihin tuomalla päiväkotiin lapselle lämpimiä vaatteita.

Ennakkoon ilmoitetuissa sähkökatkoissa huoltajia tiedotetaan Daisy-järjestelmän kautta yksikkökohtaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat kaikissa sähkökatkotilanteissa ja lapsen voi aina tuoda päiväkotiin ennakkoon ilmoitettujen varhaiskasvatusaikojen mukaan.

Opetuspalvelut

Opetustoiminta jatkuu Pukkilassa, vaikka sähkö katkaistaisiin väliaikaisesti Kirkonkylän koululla tulevana talvena. Koululla on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluilla on yhteinen valmiussuunnitelma, jossa on pohdittu sähkökatkojen vaikutusta opetusjärjestelyihin, kouluruokailuun, turvalliseen koulupäivään, talotekniikkaan ja tiedottamiseen.

Onnin allastilat ja kuntosalit

Uimahalli ja kuntosalit suljetaan sähkökatkojen ajaksi ja ne avataan, kun se on turvallista tehdä sähköjen palauduttua.
Yllättävien, ennakoimattomien sähkökatkojen tapahtuessa, tiloista tulle poistua rauhallisesti. On pyrittävä varmistamaan, että kukaan ei jää tiloihin sisälle.

Kirjasto

Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana. Kirjaston asiakkaita pyydetään poistumaan tilasta ja kirjasto suljetaan.
Huomioithan, että vessat eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana.

Tilojen iltakäyttö

Vapaa-aikapalveluiden omatoimiset vuokratilat mm. liikunta- ja kulttuuritilat: mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, osallistujia pyydetään omatoimisesti siirtymään rauhallisesti koteihinsa. Käyttäjien tulee tarkistaa, ettei kukaan jää tiloihin. Ovien lukkoon meneminen on myös tarkistettava poistuessa.

Tilavarauksia tai tapahtumia ei peruta vapaa-aikapalveluiden toimesta etukäteen, ei siirretä myöhempään ajankohtaan, eikä korvata käyttämättä jäänyttä varausta.

Nuorisotilat

Nuorisotilat ovat avoinna sähkökatkojen aikaan mahdollisuuksien mukaan varsinkin lyhyiden sähkökatkojen aikana. Asiasta tiedotetaan nuorisopalveluiden some-kanavilla.

Senioripalvelut

Toiminta jatkuu normaalisti mahdollisuuksien mukaan. Sähkökatkon ajalle suunnitellut tilaisuudet perutaan.

Alla vielä linkki VEDENJAKELUN häiriöihin varautumiseen Nivokselta:

KOKO TIEDOTE:

https://www.nivos.fi/uutiset/miten-sahkokatkot-vaikuttavat-vedenjakeluun

Miten asiakkaan tulee toimia sähkökatkon aikana?

Varmista, että kotivarassasi on puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen (2 litraa/henkilö/päivä). Varaa puhtaita vesikanistereita ja kannellisia ämpäreitä hanaveden varastointiin. Itse täytetyn vesikanisterin säilymisaikaan vaikuttaa astian puhtaus, täyttö- ja säilytystapa. Kaupasta ostettu avaamaton vesikanisteri säilyy jopa pari vuotta.

  • Jos alueellasi on sähkökatko, niin veden kulutus ja jäteveden määrä laskevat luonnollisesti, sillä vettä käyttävät kodinkoneet ovat poissa käytöstä. Veden käyttöä ei tarvitse kokonaan keskeyttää sähkökatkon aikana mutta on hyvä välttää jäteveden muodostumista. Käytä vettä kuitenkin vain välttämättömiin tarpeisiin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyhetkeä, pyykin- ja astianpesua sekä harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon aikana, koska jätevesiviemäröinti toimii vain osittain. Kun me kaikki vältämme jäteveden muodostamista, niin samalla pienennämme viemäritulvien mahdollisuutta kiinteistöillä ja ylivuotoriskiä jätevesipumppaamoilla.
  • Kannattaa selvittää, onko kiinteistössäsi tai taloyhtiössäsi kiinteistökohtainen paineenkorotus ja/tai jätevesipumppaamo.
    Sähkökatkon jälkeen tulee varmistaa, että paineenkorotus ja jätevesipumppu lähtevät normaalisti käyntiin.
  • Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä tilassa, jossa lämpötila laskee sähkökatkon aikana. Paras keino estää jäätyminen on käyttää lisäeristettä ja pitää tila suljettuna sähkökatkon aikana. Varmista sähkökatkon jälkeen, että vesimittaritilan lämmitys jälleen toimii.
  • Kiinteistössä tulee huolehtia lämpimän käyttöveden lämmittämisestä vähintään 55 asteiseksi. Liian alhainen lämpötila voi luoda suotuisat olosuhteet legionellabakteerin kasvulle. Kahden tunnin sähkökatkon ei ole todettu lisäävän legionellabakteeririskiä, jos vesi on ohjeen mukaisesti lämmitetty 55 asteiseksi.

 

Miten asiakas saa tiedon vesihuollon häiriöistä?

 Nivoksella tiedotamme vesihuollon häiriöistä verkkosivuillamme ja tarvittaessa sosiaalisen median kanavissamme sekä paikallismedioissa. Tarvittaessa voimme paikallisesti tiedottaa asiakkaillemme myös tekstiviestein.

Jos sähköpulan riski on tiedossa ennakkoon, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti. Mahdolliset sähkönjakelun rajoitukset tehdään hallitusti ja viestimme niistä mahdollisuuksien mukaan etukäteen mm. tekstiviesteillä asiakkaillemme sekä verkkosivuillamme osoitteessa www.nivos.fi ja sosiaalisen median kanavissamme.

Voit seurata sähköverkkomme reaaliaikaista tilannetta osoitteessa https://kartta.nivos.fi. Sähköpulan vaatimista sähkökatkoista ei ole aina mahdollisuutta tiedottaa ennakkoon, mutta me Nivoksella pyrimme siihen aina kun mahdollista.

Tutustu myös:

         Energiasäästövinkkejä

Seuraa tiedotusta myös sosiaalisessa mediassa: https://www.facebook.com/pukkilan https://www.instagram.com/pukkilankunta/ https://www.instagram.com/pukkilan.kirkonkylan.koulu/ https://www.instagram.com/pukkilan_nuorisopalvelut/