RESURSSIOPETTAJA Kirkonkylän kouluun ajalle 1.12.2021 – 31.7.2022

Pukkilan kunta hakee RESURSSIOPETTAJAA Kirkonkylän kouluun ajalle 1.12.2021 – 31.7.2022

Resurssiopettajan työtehtävät koostuvat monipuolisesta oppimisen tukemisesta esimerkiksi samanaikaisopettajuuden, tukiopetuksen, oppimisen ohjauksen tai yksityisopetuksen muodossa.

Pukkilan Kirkonkylän koulussa on oppilaita noin 150 esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. Koululla toimii myös kaksi yhdysluokkamuotoista pienryhmää. Oppilaita tuetaan kasvamaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme. Kirkonkylän koulu on tiivistä yhteistyötä tekevä, kehittämismyönteinen ja lämminhenkinen työyhteisö.

Resurssiopettajan työssä tarvitaan vahvoja vuorovaikutustaitoja. Resurssiopettaja työskentelee yhdessä koko koulun opetushenkilöstön kanssa. Tehtävässä edellytetään hyvää pedagogista osaamista, TVT-taitoja yhteistyötaitoa, kyvykkyyttä toimia samanaikaisopettajana luokanopettajan kanssa, sekä joustavuutta erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyssä.

Määräaikaisuuden perusteena on valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022. Resurssiopettajan työpanos on kohdennettu ensisijaisesti yhteisopettajuuteen, tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen, S2-opetukseen, mahdollisen koulupudokkuusriskin ehkäisemiseen, sekä muun koulupäivän aikana toteutettavan tuen järjestämiseen. Resurssiopettaja toimii välillisesti myös opetuksen sekä oppilaanohjauksen vahvistajana oppilaille, joilla koronaepidemian vaikutusten vuoksi ilmenee puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta ennen yläkouluun siirtymistä. Tavoitteena on vastata korona-aikana syntyneisiin tuen tarpeisiin.

Toivomme hakijalta opettajan pätevyyttä. Eduksi katsotaan erityispedagogiikan opinnot, sekä työkokemus erityisopettajan, luokanopettajan tai koulunkäynninohjaajan työtehtävistä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Palkka määräytyy OVTES:n sekä Pukkilan kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 3kk koeaikaa.

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/  sekä  www.pukkila.fi
Hakemukset toimitetaan sähköpostilla jaana.viuhkola@pukkila.fi otsikolla resurssiopettaja.

Hakuaika päättyy 28.10.2021 klo 14.00.

Lisätietoja: Kirkonkylän koulun rehtori Jaana Viuhkola, p. 040 5524 074

Pukkilan kunta on Savuton kunta. www.pukkila.fi