Pukkilan kunta hakee KOULUKÄYNNINOHJAAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 12.10.2022-3.6.2023

Pukkilan kunta hakee
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA
määräaikaiseen työsuhteeseen 12.10.2022 -3.6.2023

Työhön sisältyy mm. koulunkäynninohjaajan tehtävät pienryhmässä, sekä aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana toimiminen Kirkonkylän koulussa.

Pukkilan Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu ja koulussamme on noin 150 oppilasta esiopetuksesta kuudenteen luokkaan.
Koululla toimii myös kaksi yhdysluokkamuotoista pienryhmää. Oppilaita tuetaan kasvamaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.
Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme.
Aktiivinen oppilaskunta ja Liikkuva koulu -toiminta ovat osana arkea.
Kirkonkylän koulu on tiivistä yhteistyötä tekevä, kehittämismyönteinen ja lämminhenkinen työyhteisö.

Koulunkäynninohjaaja toimii ohjaajana pienryhmäopetuksessa ja tilanteen mukaan myös yleisopetuksessa tai henkilökohtaisena ohjaajana.
Työkokemus vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentelystä, aamupäivä- ja iltapäivätoiminnasta, pienryhmätoiminnasta, sekä
ohjaaja- ja opettajansijaisuuksista katsotaan hakijalle eduksi.
Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 3kk koeaikaa.

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/  sekä  www.pukkila.fi
Hakemukset toimitetaan sähköpostilla hannu.ulvinen@pukkila.fi tai postitse osoitteeseen Kirkonkylän koulu, Veteraanitie 3, 07560 Pukkila.
Kuoreen merkintä: Koulunkäynninohjaaja.
Lisätietoja: Kirkonkylän koulun vs.rehtori Hannu Ulvinen, p. 040 896 0895

Hakuaika päättyy 7.10.2022 klo 12.00. Haastattelut aloitetaan hakuaikana.

 

Tiedote Pdf-muodossa

 

Pukkilan kunta on Savuton kunta.
www.pukkila.fi