Varhaiskasvatus

Ajankohtaista varhaiskasvatuspalveluissa!

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakkaille_KESÄKUU 2020 (aukeaa erillinen pdf).

Pukkilassa tarjotaan varhaiskasvatusta päiväkoti Vekarassa, kunnallisessa ja yksityisessä perhepäivähoidossa sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin perustana on:

  • Rohkeus uudistua varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman mukaiseksi, missä lapsen etu on ensisijalla ja toiminta on lapsilähtöistä.
  • Läheisyys, käytännöllisyys ja tuki lapsiperheiden arjessa. Päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta joko kokopäiväisenä, osapäiväisenä tai osaviikkoisena.
  • Arjen sujuvuuden takaamiseksi on päiväkoti avoinna tavallisimmin klo 6 – 17.30 välisenä aikana, mutta perheen tarpeen vaatiessa tarjoamme myös ilta-, viikonloppu- ja yöhoitoa.

Vekarassa lapset ovat jaettu kolmeen ikäryhmään:

  • Jänis/Ilves ryhmässä touhuavat, alle 3 vuotiaiden lasten kanssa, neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Toiminnan järjestämiseksi on käytössä kaksi isoa ja kaksi pientä tilaa. Toiminnassa korostuu rohkea kokeileminen, uuden oppiminen ja jokaisen arvostaminen omana itseänä.
  • Orava -ryhmässä, 3 – 4 vuotiaiden lasten parissa, työskentelee kolme
    varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Ryhmän toimintaan kuuluu paljon leikkiä ja ulkoilua. Lisäksi on pienryhmätoimintaa, missä tehdään kädentöitä, opetellaan vuorovaikutustaitoa ja harrastetaan liikuntaa. Lapsille tarjotaan lämminhenkistä ja kiireetöntä tunnelmaa.
  • Siili -ryhmässä, 4 – 5 vuotiaiden kanssa, työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, henkilökohtainen avustaja ja varhaiskasvatuksen opettaja. Ryhmän tavoitteena on harjoitella omatoimisuutta, esimerkiksi ottamalla itse ruokaa, täyttämällä vesipulloa ja huolehtimalla omista tavaroista. Ryhmän toimintaan kuuluu viikoittain jumpaa, retkeilyä, leikkiä ja erilaista pienryhmätoiminta.

Tukitoiminta

Yksi varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee aamupäivisin pienryhmäopettajana. Säännöllistä ohjausta/toimintaa tarjotaan lapsen/lapsiryhmän tuen tarpeen mukaisesti.

Mm. Kuttu -materiaalin avulla tuetaan, erityisesti kielivaikeuksista aiheutuvia, lasten kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Leikkitoiminta antaa valmiuksia vaikuttaa leikin kulkuun, kykyä suunnitella, toteuttaa ja nauttia leikistä. Ilmaista omia ajatuksia ja leikki-ideoita kielellisistä vaikeuksista huolimatta.

Sosioemotionaalisten taitojen harjoittelua toteutetaan Pienin askelin -ohjelman avulla. Kerran kuussa tai tarpeen mukaan käytössämme ovat varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.

Varhaiskasvatuksen verkkoasiointi
MLL – perhekahvila

 

Päivähoidon ruokalista 2020 – 2021