Kuntalisä

Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville yrityksille

Pukkilan kunnan työllisyyspalvelut tukee vuosittaisten määrärahojen puitteissa yritysten palkkatukityöllistämistä sekä oppisopimustyöllistämistä maksamalla kuntalisää. Kuntalisää maksetaan Pukkilan kunnan työllisyyspalveluiden harkintaan perustuvana tukena henkilön työllistymisen edistämiseksi. Kuntalisän edellytyksenä on aina palkkatuen saanti TE-toimistolta.

Kuntalisän määrä:
Kuntalisän tarkoituksena on pidentää työllistettävien palkkatukijaksojen kestoa ja parantaa yritysten/yhdistysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin ja se on harkinnanvarainen. Kuntalisää maksetaan korotetun tuen saajan osalta 200 € / kk. Kuntalisä perustukea saavan ja nuorten alle 25-vuotiaiden työllistämiseen (perustukeen oikeutettu) on 250 € / kk.

Kuntalisän hakulomake
Yllä oleva linkki aukeaa pdf-tiedostona.