Liikenneturvallisuus

Pukkilan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma

Pukkilan kunta on päivittänyt yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY), Liikenneturvan sekä poliisin kanssa vuonna 2014 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelman päivittäminen aloitettiin keväällä 2018 ja se saatiin päätökseen loppuvuodesta 2018.

Liikenneturvallisuussuunnitelmatyön esittely

Tässä yhteydessä kunta ja ELY-keskus päivittivät liikenneympäristön toimenpideohjelman.

Kunnan asukkaiden mielipiteet

Kunnan asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin vuonna 2014 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä. Saatuja vastauksia hyödynnettiin myös nyt, osana liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystä, jonka tarkoituksena on luoda liikkumisesta Pukkilassa turvallista ja miellyttävää.

Onnettomuustarkastelu

Visio, tavoitteet ja painotukset

Rakennetaan turvallinen ja viihtyisä kunta

Liikenneturvallisuusvisiossa kunta tarjoaa turvallisen ja terveellisen liikenneympäristön, jossa ihmiset voivat liikkua monipuolisesti eri kulkutapoja hyödyntäen, eikä kenenkään tarvitsisi kokea liikkumista Pukkilassa turvattomaksi sekä liikkuminen kehittyisi kestävämpään suuntaan arjen viisaiden liikkumisvalintojen myötä.

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Toimenpidekartat

Toimenpideohjelma