Tekniset palvelut

Pukkilan kunnan teknisten palveluiden hallinto- ja palvelutehtävät siirtyivät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Myrskylän kunnalle 1.1.2017 alkaen.

Kuntien yhteinen tekniset palvelut vastaa

  • tehtäväalueeseen kuuluvien rakennusten ja niiden ulkoalueiden suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta, hoidosta, lämmityksestä, valaistuksesta ja jätehuollosta
  • katujen sekä puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
  • hallinnon ja viranomaistehtävien hoito sekä palo- ja pelastustoimen, rakennustarkastuksen ja ympäristösuojelun kunnan maksuosuuksien suorituksista vastaaminen

Liikenneturvallisuus
Teiden kunnossapito

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue:
Kirkonkylä, Aronmäki

Kaukolämpöön liittyminen – Nivos Oy
Yksityistieavustukset – ELY
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, jätehuolto Pukkilassa – PHJ
Kujalan jätekeskus – PHJ