Tekniset palvelut

Pukkilan kunnan teknisten palveluiden hallinto- ja palvelutehtävät siirtyivät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Myrskylän kunnalle 1.1.2017 alkaen.

Kuntien yhteinen tekniset palvelut vastaa

  • tehtäväalueeseen kuuluvien rakennusten ja niiden ulkoalueiden suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta, hoidosta, lämmityksestä, valaistuksesta ja jätehuollosta
  • katujen sekä puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
  • hallinnon ja viranomaistehtävien hoito sekä palo- ja pelastustoimen, rakennustarkastuksen ja ympäristösuojelun kunnan maksuosuuksien suorituksista vastaaminen

Liikenneturvallisuus
Teiden kunnossapito

Myrskylän kunnan hallinnoiman teknisen lautakunnan jäsenet löytyvät oheisesta linkistä: Lautakunnat ja jaostot_tekninen lautakunta

Ja teknisen lautakunnan päätöksiä liitteineen pääset tarkastelemaan linkistä: Pöytäkirjat_tekninen lautakunta

Myrskylän kunnan julkisten hankintojen tarjouspyyntöjä pääset tarkastelemaan oheisesta linkistä: Julkiset hankinnat

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue:
Kirkonkylä, Aronmäki

Vedenlaadun seuranta – Nivos Vesi Oy
Kaukolämpöön liittyminen – Nivos Oy
Yksityistieavustukset – ELY
Salpakierto Oy, jätehuolto Pukkilassa