Talous- ja velkaneuvonta

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Jatkossa voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja yhteystiedot ovat 1.1.2019 alkaen:

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto

sähköposti: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi
puhelinnumero: 029 566 0233

Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät www.oikeus.fi -verkkosivulta.