Ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäisevän päihdetyön ohjelmasta astui voimaan 1.12.2015 alkaen. Lain mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Pukkilan kunnanhallitus nimesi ehkäisevän päihdetyön toimielimen 1.12.2015. Pukkilan kunnan ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma on laadittu ehkäisevän päihdetyön toimielimen toimesta. Toimielimen jäsenet ovat Piritta Ahl, Leena Kapanen ja Jenita Laitinen. Toimintaohjelmaa laadittaessa toimielin on konsultoinut muita yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita.

Toimintaohjelman tavoitteena on kartoittaa Pukkilan kunnan ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja sekä vahvistaa verkostoyhteistyötä. Toimintaohjelmaa seurataan ja arvioidaan ehkäisevän päihdetyön toimielimessä.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman liite