Ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäisevän päihdetyön ohjelmasta astui voimaan 1.12.2015 alkaen. Lain mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Pukkilan kunnanhallitus nimesi ehkäisevän päihdetyön toimielimen 1.12.2015. Pukkilan kunnan ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma on laadittu ehkäisevän päihdetyön toimielimen toimesta. Toimielimen jäsenet ovat Piritta Ahl, Leena Kapanen ja Jenita Laitinen. Toimintaohjelmaa laadittaessa toimielin on konsultoinut muita yksiköitä sekä yhteistyökumppaneita.

Toimintaohjelman tavoitteena on kartoittaa Pukkilan kunnan ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja sekä vahvistaa verkostoyhteistyötä. Toimintaohjelmaa seurataan ja arvioidaan ehkäisevän päihdetyön toimielimessä.

Alla olevat linkit aukeavat uudelle välilehdelle (pdf):

Vastaa päihdetilanteen kyselyyn 5.-25.9.2022

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman liite
Ehkäisevän työn toimintakertomus 2017-2021

Osallistu koulutuksiin:

Ensihuoli-koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle. Tutustu Ensihuoli -koulutuksiin (linkki aukeaa uudelle välilehdelle). Lähde: EHYT ry.