Opetus

Pukkilan kunnan kaikki alakouluikäiset lapset opiskelevat Pukkilan Kirkonkylän koulussa. Koulun yhteydessä toimii lisäksi kaksi kunnan esiopetusryhmää. Koulussa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä esikoululaisille että pienimmille koululaisille.

Yläkouluun Pukkilasta siirrytään pääsääntöisesti Askolaan, jonka kanssa kunnalla on sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun myös muualle, mutta siihen tarvitaan koulun sijaintikunnan lupa. Mikäli oppilas käy yläkoulua muussa kunnassa kuin Askolassa, huoltajat vastaavat koulumatkakustannuksista.

Lukiota pukkilalaiset käyvät tavallisesti Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa tai Porvoossa. Lähimmät ammattioppilaitokset ovat Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Porvoossa ja Lahdessa.

Koulunkäynnin ja oppimisen tukena koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on hyvinvoinnin vahvistaminen koko kouluyhteisössä. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön lisäksi oppilashuoltopalveluita voi saada yksilökohtaisesti. Yksilökohtaisen oppilashuoltoon sisältyvät kouluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Lisäksi tapauskohtaisesti oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä.

Koulukuraattorin sekä koulupsykologin palvelut ostamme Orimattilan kaupungilta. Kouluterveydenhoito järjestetään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) toimintana. 1.1.2023 alkaen kouluterveydenhoidon järjestäminen siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

 

Kirkonkylän koulu
Koulukuljetus
Vanhempainyhdistys

Kirkonkylän koulu ruokalista v. 2022

Esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lv. 2022 – 2023

Lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-ajat

Pukkilan koulujen oppilasennuste
Opetussuunnitelman arvopohja
Pukkilan perusopetuksen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman muutos ja täydennys (KH 27.5.2019)
Opetussuunnitelman täydennys (KH 20.4.2020) 
Pukkilan kunnan perusopetuksen tuntijako 1.8.2021 alkaen (KH 24.5.2021)
Pukkilan esiopetuksen opetussuunnitelma
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä