Opetus

Pukkilan kunnassa on yksi alakoulu: Kirkonkylän koulu. Koulussa järjestetään myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulun yhteydessä toimii lisäksi kaksi kunnan esiopetusryhmää, joiden yhteydessä järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta esiopetusikäisille lapsille.

Alakoulusta yläkouluun Pukkilasta siirrytään pääsääntöisesti Askolaan, jonka kanssa kunnalla on sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun myös muualle, mutta siihen tarvitaan koulun sijaintikunnan lupa. Mikäli oppilas käy yläkoulua muussa kunnassa kuin Askolassa, huolehtivat huoltajat itse lastensa koulumatkakustannuksista.

Lukiota pukkilalaiset käyvät tavallisesti Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa tai Porvoossa. Lähimmät ammattioppilaitokset ovat Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Porvoossa ja Lahdessa.

Opetus- ja kasvatustyössä koulumme opettajilla ja ohjaajilla on tukenaan moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja.

Koulukuraattorin sekä koulupsykologin palvelut ostamme Orimattilan kaupungilta. Kouluterveydenhoito järjestetään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) toimintana.

 

Kirkonkylän koulu
Koulukuljetus
Vanhempainyhdistys

Perusopetuksen lukuvuositiedote, päivitetty 11.9.2019
Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2019 – 2020
Ruokalista 2020 – 2021
Järjestyssäännöt 2018 – 2019
Esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lv. 2019 – 2020
Esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lv. 2020 – 2121

Pukkilan koulujen oppilasennuste
Opetussuunnitelman arvopohja
Pukkilan perusopetuksen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman muutos ja täydennys (KH 27.5.2019)
Opetussuunnitelman täydennys (KH 20.4.2020) 
Perusopetuksen tuntijako 1.8.2019 alkaen
Perusopetuksen tuntijako 1.8.2020 alkaen
Pukkilan esiopetuksen opetussuunnitelma
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä