Nuorisoneuvosto

Huom! Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa, jonka jälkeen kirjaamme tiedon kotisivuille.

Pukkilan nuorisoneuvoston jäsenet 2021:

Timi Hildén
Lauri Mölsä
Arttu Mikkola
Aino Myyrä
Juuli Ahl
Sini Aaltonen
Arvi Martikainen
Eemeli Lehtimäki

Pukkilan nuorisoneuvosto edustaa pukkilalaisia nuoria ja heidän näkemyksiään nuoria koskevissa asioissa. Nuorisoneuvoston tavoitteena on parantaa nuorten hyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia kunnassa. Nuorisoneuvoston toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Nuorisoneuvoston toimikausi on yksi vuosi. Neuvoston jäsenet nimetään syyslukukauden aikana järjestettävässä yleiskokouksessa. Kausi päättyy seuraavaan yleiskokoukseen. Nuorisoneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki 13-20 vuotiaat pukkilalaiset nuoret.

Nuorisoneuvoston tehtävät:

  • tuoda julki nuorten tarpeita kunnan päättäjille
  • mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Toimialoilla on merkitystä mm. kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen.
  • tehdä esityksiä ja aloitteita kunnanhallitukselle
  • lisätä nuorten ja kunnan välistä vuorovaikutusta ja nuorten osallisuutta vaikuttaa. Tuoda nuorten ääni kuuluviin.
  • pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa toimijoihin
  • järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia sekä tukea yhteistyötoimijoiden järjestämää nuoristoimintaa
  • nuorisoneuvostolle ei voida siirtää kuntalaisia koskevaa päätöksentekoa

Kokousmuistiot, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat löydät kohdasta Päätöksenteko/Nuorisoneuvosto.