Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Nuoret, jotka ovat seuraavanlaisessa elämäntilanteessa voivat ottaa yhteyden etsivään nuorisotyöntekijään:

  • vailla opiskelupaikkaa, keskeyttäneet koulun tai on hankaluuksia opiskeluiden suhteen
  • saaneet vapautuksen armeijasta tai keskeyttäneet armeijan tai siviilipalveluksen
  • tai ovat muutoin elämäntilanteensa takia vaiheessa, jolloin ei tiedä mitä voisi tehdä

Myös huolissaan olevat läheiset voivat ottaa etsivään nuorisotyöntekijään yhteyden.

Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista ja perustuu luottamukselliseen keskusteluun. Mietimme yhdessä nuoren kanssa tulevaisuuden mahdollisuuksia ja omia mielenkiinnon kohteita.

Etsivä nuorisotyö on maksutonta, luottamuksellista ja se perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen. Apua tarjotaan aina kun nuori on sitä valmis vastaanottamaan! Työntekijän kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista mieltä painavista asioista.