Nuoriso

 

Ajankohtaista nuorisopalveluissa!

Toimintaa alakoululaisille ja nuorille toimintakausi 2022-2023


Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tärkeänä tehtävänä on tukea nuorten harrastamista sekä luoda turvalliset puitteet vapaa-ajanviettoon. Nuorisopalvelut ovat tarvittaessa nuoren tukena koulutukseen pääsyn, työn ja elämänhallinnan osa-alueilla.

Pukkilan nuorisopalvelujen tehtäviin kuuluvat nuorisotila Nuokun toiminnan järjestäminen, nuorisoneuvoston toiminnan koordinointi, kouluyhteistyö ala- ja yläkoulujen kanssa, etsivä nuorisotyö, leirien, retkien sekä tapahtumien järjestäminen sekä nuorten kesätyöllistäminen.

Nuorisopalvelut jakaa vuosiavustuksia paikallisille järjestöille mm. lapsille ja nuorille toteutettavaan toimintaan ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä mahdollistamiseen.

Nuorisopalvelujen toiminta kohdistuu pääsääntöisesti 5. luokkalaisiin ja sitä vanhempiin nuoriin. Leiri- ja retkitoimintaa toteutetaan myös nuoremmille sekä perheille.

Nuorisotyöstä vastaavat nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja, nuoriso-ohjaaja sekä etsivä nuorisotyöntekijä.

Kaikki nuorisopalvelujen toiminta on päihteetöntä!

Etsivä nuorisotyö
Nuokku
Nuorisoneuvosto

Retket ja leirit
Leirit / 1 yö15€
- sisarus 10€
Leirit / 3 yötä45€
- sisarus 30€

Retkien hinnat määräytyvät kohteen mukaan. Retkien maksut kortilla/käteisellä ja leirien maksut laskutetaan.