Nuoriso

Ajankohtaista nuorisopalveluissa!

Pukkilan kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä paikalliset toimijat järjestävät kesän aikana liikuntaa, leirejä ja tapahtumia lapsille ja nuorille. Kesän 2019 ohjelma on julkaistu, lue lisää MAINOS (aukeaa erillinen pdf).

 

Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tärkeänä tehtävänä on tukea nuorten harrastamista sekä luoda turvalliset puitteet vapaa-ajanviettoon. Nuorisopalvelut ovat tarvittaessa nuoren tukena koulutukseen pääsyn, työn ja elämänhallinnan osa-alueilla.

Pukkilan nuorisopalvelujen tehtäviin kuuluvat nuorisotila Nuokun toiminnan järjestäminen, nuorisoneuvoston toiminnan koordinointi, kouluyhteistyö ala- ja yläkoulujen kanssa, etsivä nuorisotyö, leirien, retkien sekä tapahtumien järjestäminen sekä nuorten kesätyöllistäminen.

Nuorisopalvelut jakaa avustuksia paikallisille järjestöille vuosiavustuksia mm. lapsille ja nuorille toteutettavaan toimintaan ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä mahdollistamiseen.
Nuorisopalvelujen toiminta kohdistuu pääsääntöisesti 5. luokkalaisiin ja sitä vanhempiin nuoriin. Leiri- ja retkitoimintaa toteutetaan myös nuoremmille sekä perheille.

Kaikki nuorisopalvelujen toiminta on päihteetöntä!

Nuorisotyöstä Pukkilassa vastaavat nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja sekä etsivä nuorisotyöntekijä.

Etsivä nuorisotyö
Nuokku
Nuorisoneuvosto

Retket ja leirit
Leirit / 1 yö15€
- sisarus 10€
Leirit / 3 yötä45€
- sisarus 30€

Retkien hinnat määräytyvät kohteen mukaan. Retkien maksut kortilla/käteisellä ja leirien maksut laskutetaan.