Kirjaston käyttösäännöt ja maksut

KIRJASTON KÄYTTÖOIKEUS

Kirjasto on avoin kaikille. Palveluja, kokoelmia ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Nämä säännöt ovat voimassa Pukkilan kirjastossa.

Kirjastoaineiston lainaus ja käyttö on maksutonta. Kirjasto perii kuitenkin palvelu- ja myöhästymismaksuja sekä korvauksia palauttamatta jätetystä, kadonneesta ja vahingoittuneesta aineistosta. Lainausoikeuden, kirjastokortin ja tunnusluvun saa todistamalla henkilöllisyytensä ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen. Kortin haltija on vastuussa kortillaan tai huollettavansa kortilla lainatusta aineistosta.

Kirjastokortti on esitettävä lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Ilmoituksen jälkeen vastuu kortin käytöstä siirtyy kirjastolle. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin tilalle annetusta uudesta kortista peritään maksu.

Yhteystietojen muutos on viipymättä ilmoitettava kirjastolle.

Päiväkoti, koulu tai muu laitos voi saada yhteisökortin. Yhteisökortin saaminen edellyttää vastuuhenkilön nimeämistä.

Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen. Häiritsevä asiakas voidaan määrätä poistumaan kirjaston tiloista.

LAINAUSOIKEUDEN MENETTÄÄ

  • ellei lainattua aineistoa ole palautettu toisen muistutuskirjeen jälkeen
  • jos maksamattomia maksuja on yli kirjaston määräämän enimmäissumman
  • kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta

LAINAUSOIKEUDEN SAA TAKAISIN

  • palauttamalla myöhässä olevan aineiston
  • maksamalla kertyneet maksut
  • korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston

TIETOSUOJA

Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Lainausta koskeva tieto häviää, kun laina on palautettu.

LAINAUS, PALAUTUS, UUSIMINEN

Aineistolla voi olla eripituisia laina-aikoja aineistolajista tai kysynnästä riippuen. Jos aineistosta ei ole varauksia, lainan voi uusia enintään viisi kertaa peräkkäin. Aineistoa, joka ei kuulu Pukkilan kirjaston kokoelmiin, voidaan välittää muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukolainausohjeita ja lainan antaneen kirjaston ehtoja ja maksuja. Kaukopalvelu on maksullista.

Aineistoa voi varata. Enemmän kuin 10 päivää yli eräpäivän pidetystä aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä korvaus muistutuksista ja muista perimistoimenpiteistä. Lasten ja nuorten aineistosta peritään vain muistutus- ja perintäkulut. Varattu aineisto on noudettava vähintään 10 päivän kuluessa. Noutamatta jätetystä aineistosta peritään maksu.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä käypä hinta. Elokuvateoksen tallennetta ei voi kappalehintaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella.

Kirjasto ei vastaa lainattujen kuva- ja äänitallenteiden asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

MAKSUT

MYÖHÄSTYMISMAKSUT alkavat kertyä, kun 28 vuorokauden laina-aika on ylittynyt enemmän kuin kymmenellä vuorokaudella. Maksu on yksi euro/laina/alkava viikko, kuitenkin enintään viisi euroa/laina. Lasten ja nuorten aineistosta myöhästymismaksuja ei peritä. Ensimmäinen huomautus lähtee asiakkaalle viikon ja toinen kahden viikon kuluttua eräpäivästä.

NOUTAMATTA JÄTETYN AINEISTON VARAUSMAKSU on yksi euro

KAUKOPALVELUMAKSU on kolme euroa laina, ja se peritään kaukolainaa noudettaessa. Myrskylän ja Porvoon kirjastoista tulevat kaukolainat ovat ilmaisia.

KIRJASTOKORTIN UUSIMINEN maksaa kolme euroa.

VALOKOPION hinta on 0,35 euroa/valotus.