Ympäristönsuojelu

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena on yhteinen rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan alaisuudessa viranhaltijoina ovat ympäristönsuojelusihteerit Tommi Maasilta ja Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteerit valmistelevat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Ympäristönsuojeluyksikön ohjeita ja lomakkeita – Askolan kunta