Aronmäki

Aronmäen asuinalue sijaitsee vireässä Torpin kylässä n. viiden (5) kilometrin etäisyydellä Pukkilan keskustasta ja 15 kilometriä Mäntsälästä.

Aronmäelle rauhalliseen kylämaisemaan on kaavoitettu 24 tonttia, jotka ovat kooltaan 1942 – 9039 neliötä. Tontit sijoittuvat Kuoppalanmäentien ja Opintien varteen sekä Aronmäentielle ja Aronkujalle.

Alueen kunnallistekniikka on valmis.

Korttelin 7 tonteille on mahdollista lunastaa pienviljelyyn maata tonttien takapellolta.

Valtuusto on kokouksessaan 14.4.2014, § 6 päättänyt, että valtuuston 12.11.2012, § 32 vahvistamista Aronmäen asemakaava-alueen tonttien hinnoista myönnetään kuudelle ensimmäiselle tontinostajalle alennuksia seuraavasti: 3 ensimmäistä ostajaa: alennus 15 000 € ja 3 seuraavaa ostajaa: alennus 10 000 € valtuuston vahvistamasta tontin hinnasta. Myyntihinnoissa noudatetaan kampanjahinnoittelua määräaikaisesti 31.12.2021 saakka.

Tonttihinnasto, vapaat tontit päivitetty 20.4.2021
Aronmäen rakentamistapaohjeet, korttelit 3, 4, 5
Aronmäen rakentamistapaohjeet, muut korttelit
Aronmäen tonttien luovutusehdot

Aronmäen asemakaava, tullut voimaan 17.11.2012:
Kaavakartta
Kaavaselostus
Tonttien pinta-alat
Havainnekuva

Ilmakuva alueesta Mäntyjä tonttialueella Peltomaisemaa Tonttikyltti Tonttialueen naapurustoa