Pelastustoimi

Pukkila kuuluu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen piiriin. Sen tuottamat palvelut jakautuvat hallintoon ja onnettomuuksien ehkäisyn- sekä pelastustoiminnan tehtäväalueisiin. Hallinnon tehtävänä on johtaa pelastuslaitosta ja tuottaa tukipalveluita pelastuslaitoksen tarpeisiin. Onnettomuuksien ehkäisyn tehtäväalue tuottaa mm. palotarkastus- ja valistus- sekä neuvontapalveluita. Pelastustoiminnan tehtäväalue tuottaa kiireellisten onnettomuustilanteiden edellyttämiä palveluita kuten esim. sammuttaa tulipaloja, pelastaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä sekä tuottaa sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluita.

Risujen poltto
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos – IUPL