Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoissa osoitetaan alueita mm. asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle, maa- ja metsätalousalueiksi sekä viheralueiksi. Kaavoissa voidaan suunnitella uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille. Kaavoitusta ja rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavassa käsitellään seudullisia asioita. Maakuntakaavat laatii Uudenmaan liitto. Kunnan maankäytön päälinjat ratkaistaan yleiskaavassa; yleiskaava on yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma. Asemakaava on tarkempi ja se ohjaa yksityiskohtaisemmin rakentamista.

Yleis- ja asemakaavat laatii kunta ja ne hyväksytään valtuustossa. Pukkilan kunnan kaavoitusasioista vastaa aluearkkitehti. Lisätietoa maankäytön suunnittelusta ja vireillä olevista kaavoista löytyy myös kunnan kaavoituskatsauksesta.

Kaavoituskatsaus vuodelle 2021, hyväksytty kunnanhallituksessa 19.4.2021
Porvoonjokilaakson osayleiskaava – tullut voimaan 3.1.2003, eteläosa
Porvoonjokilaakson osayleiskaava – tullut voimaan 3.1.2003, pohjoisosa
Torpin alueen osayleiskaava – tullut voimaan 17.1.2007
Pukkilan kunnan ajantasa-asemakaava – tilanne 6.2.2013
Uudenmaan vahvistetut maakuntakaavat – Uudenmaanliitto.fi