Palvelut

Pukkilan kunta järjestää laissa säädetyt palvelut omana toimintana sekä yhdessä muiden kuntien, kuntayhtymien ja kumppaneiden kanssa. Pukkilan kunnassa palveluita tuottavat ja järjestävät Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, Hallinto- ja tukipalvelut sekä Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut. Kunnan palvelut tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla.

STRATEGINEN PAINOPISTE

Pukkilassa asuu hyvinvoivia ihmisiä. Kunta kumppaneineen huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista, lapsista ja nuorista vanhuksiin – koko elinkaaren ajalla. Kunnan palvelut järjestetään joustavasti niitä tarvitseville. Hyvinvoinnin edistäminen toteutuu riittävästi resursoitujen, oikein kohdennettujen ja priorisoitujen palvelujen avulla.

STRATEGISET TAVOITTEET

  • hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen
  • valovoimainen KulttuuriPukkila
  • terveyttä ja hyvinvointia edistävä turvallinen asuin- ja elinympäristö
  • motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta kunnan voimavarana

Asuminen
Elinvoima
Kirjasto
Liikunta
Maahanmuutto
Nuoriso
Opetus
Ruoka- ja siivous
Seniorit
Sosiaali- ja terveys
Tekniset palvelut
Työllisyys
Varhaiskasvatus