Päi­jät-Hä­meen jä­te­huol­to­mää­räyk­set

Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset

Kuulutus

https://www.lahti.fi/kuulutukset/paijat-hameen-jatehuoltomaaraykset/(avaa uuden välilehden)

Päijät-Hämeen jätelautakunta varaa mahdollisuuden vaikuttaa Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksien muutoksiin.

Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä 4.1.2021-19.1.2021 Päijät-Hämeen jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa.

Asian valmistelua varten varataan kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille mahdollisuus esittää mielipide asiasta.

Vapaamuotoiset kirjalliset mielipiteet osoitetaan:
Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI tai kirjaamo@lahti.fi.  Mielipiteet tulee otsikoida ”Mielipide jätehuoltomääräyksistä” ja ne tulee esittää 19.1.2021 mennessä.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p.044 416 3634.