Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet kaudelle 2021-2025

Seppo Salonen, Eläkeliiton Pukkilan yhdistys
p. 050 564 2108
seppo.r.salonen@gmail.com
Aila Pukkila, Uudenmaan sotaveteraanipiiri/ Pukkilan kerho
p. 040 050 5462
aila.pukkila@kolumbus.fi
Hanne Matikainen, Pukkilan seurakunta
p. 040 849 1209
hanne.matikainen@evl.fi
Erja Sihlman, SPR Pukkilan osasto
p. 040 314 5734
erja.sihlman@gmail.com
Leena Clewer, Hyvinvointikeskus Onnin käyttäjät
p. 040 544 6246
leena.clewer@pukkila.fi
Martti Naumanen, Hyvinvointikeskus Onnin käyttäjät
p. 040 705 0932
martti.naumanen@gmail.com
Robert Almiala, Pukkilan kunnanhallitus
p. 040 413 6768
robert.almiala@pukkila.fi
Senioritoiminnan ohjaaja, Pukkilan kunta (sihteeri)
p. 040 627 9207
maiju.suominen@pukkila.fi

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

  • huolehtii kunnan ikääntyvän- ja vammaisväestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista
  • vaikuttaa kunnan ja muiden alueen toimijoiden toimintaan ja päätöksentekoon asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden tai vammaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja arjessa selviytymisen kannalta
  • osallistuu Hyvinvointikeskus Onnin ikääntyneiden toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
  • osallistuu ikääntyneen väestön tukemiseksi laaditun suunnitelman toteutumisen seurantaan sekä kunnan iäkkäiden henkilöiden palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin
  • toimii ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten äänitorvena sekä viestinviejänä, tuoden esiin mielipiteitä, kannanottoja ja aloitteita ikääntyneitä sekä vammaisia koskevissa asioissa
  • neuvostolle ei voida siirtää kuntalaisia koskevaa päätöksentekoa

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakausi mukailee kunnanvaltuuston toimintakautta.

Neuvosto muodostuu paikallisten ikääntyneiden ja vammaisten parissa toimivien järjestöjen ja toimijoiden ehdottamista edustajista:

Eläkeliiton Pukkilan yhdistys (1 + varajäsen)
Uudenmaan sotaveteraanipiiri/Pukkilan kerho (1 + varajäsen)
Pukkilan SRK (1 + varajäsen)
SPR Pukkilan osasto (1 + varajäsen)
Hyvinvointikeskus Onnin käyttäjien edustajat (1 – 2)
Kunnanhallituksen edustaja (1).

2022

Kokousmuistio 15.9.2022
Kokousmuistio 16.5.2022
Kokousmuistio 4.4.2022
Kokousmuistio 7.2.2022

2021
Kokousmuistio 8.11.2021
Kokousmuistio 20.09.2021
Kokousmuistio 04.05.2021
Kokousmuistio 02.02.2021

 
 
2019
 
2018

Yllä olevat kokousmuistiot aukeavat erillisinä pdf-tiedostoina.