Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pukkilan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet kaudelle 1.6.2017 – kevät 2021 ovat:

Aila Pukkila (puheenjohtaja)
Leena Clewer (varapuheenjohtaja)
Sirkka-Liisa Mikkola
Anja Tervaniemi
Hanne Matikainen
Outi Laurila (7.9.2020 alkaen)
senioritoiminnan ohjaaja (sihteeri)

Jäsenten yhteystiedot (linkistä aukeaa pdf-tiedosto)

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:

  • huolehtii kunnan ikääntyvän- ja vammaisväestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista
  • vaikuttaa kunnan ja muiden alueen toimijoiden toimintaan ja päätöksentekoon asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden tai vammaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja arjessa selviytymisen kannalta
  • osallistuu Hyvinvointikeskus Onnin ikääntyneiden toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
  • osallistuu ikääntyneen väestön tukemiseksi laaditun suunnitelman toteutumisen seurantaan sekä kunnan iäkkäiden henkilöiden palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin
  • toimii ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten äänitorvena sekä viestinviejänä, tuoden esiin mielipiteitä, kannanottoja ja aloitteita ikääntyneitä sekä vammaisia koskevissa asioissa
  • neuvostolle ei voida siirtää kuntalaisia koskevaa päätöksentekoa

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakausi mukailee kunnanvaltuuston toimintakautta.

Neuvosto muodostuu paikallisten ikääntyneiden ja vammaisten parissa toimivien järjestöjen ja toimijoiden ehdottamista edustajista:

Eläkeliiton Pukkilan yhdistys (1 + varajäsen)
Uudenmaan sotaveteraanipiiri, Pukkilan kerho (1 + varajäsen)
Pukkilan SRK (1 + varajäsen)
Onnin käyttäjien edustajat (1 – 2)
Kunnanhallituksen edustaja (1)
Kehitysvammaisten tuki ry sekä Päijät-Hämeen omaishoitajat ja läheiset ry (1)

 
 
2019
 
2018

Yllä olevat kokousmuistiot aukeavat erillisinä pdf-tiedostoina.