Kunnanvaltuuston kokousaikataulu

KOKOUKSET KEVÄTKAUDELLA 2022 (2 kpl)
22.3. 
6.6. (tilinpäätös 2021)

KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2022 (2 kpl)
26.9.
14.11. (veroprosentit, talousarvio ja -suunnitelma sekä strategian päivitys)