Päätöksenteko

Pukkilan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

 

Yhteistoimintasopimuksia

Pukkilan kunnan tavoitteena on hyvinvoiva pukkilalainen, mikä huomioidaan kaikessa päätöksenteossa sekä palvelujen ja toiminnan järjestämisessä. Viihtyvyys, onnellisuus ja yhteisöllisyys luovat perustan hyvinvoivalle pukkilalaiselle. Kuntalainen, virkamiehet ja päättäjät yhdessä johtavat kunnan hyvinvointityötä. Tavoitteena on vuorovaikutteinen ja kuunteleva kuntaorganisaatio. Kuntalaisille luodaan mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Vuorovaikutusta kehitetään avoimen viestinnän keinoin. Tavoitteena on tukea kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kuntalaiset ovat tervetulleita valtuuston kokouksiin. Kuntalaisille on varattu kokouksen jälkeen tunnin vastaanottoaika, jolloin he voivat tuoda poliittisten päättäjien tietoon tärkeinä pitämiään asioita ja kysyä heitä kiinnostavista asioista.

Olet tervetullut keskustelemaan!

Hallitus
Valtuusto
Esityslistat ja pöytäkirjat
Talous
Lautakunnat
Vanhus- ja vammaisneuvosto
Nuorisoneuvosto
Kuntayhtymät
Osakeyhtiöt
Muut edustajat
Sidonnaisuusilmoitukset