Onni Nurmen Säätiö tukee Onninkoteja

Vuonna 2019 saimme Säätiöltä avustusta 42 000 euroa Onninkotien terassien kunnostukseen ja vuosi 2020 alkaa upealla uutisella; saamme 86 000 euroa uuden sisäpihan rakentamiseen!

Onni Nurmen Säätiön, Onninkotien ja kunnan yhteisessä kokouksessa 2.12.2019 esiteltiin erilaisia luonnossuunnitelmia uudesta piha-alueesta Onninkotien sisäpihaksi. Ennen kokousta työntekijät olivat tutustuneet eri vaihtoehtoihin ja esittäneet oman suosikkinsa. Säätiön kokouksen jälkeen luonnossuunnitelmat esiteltiin Onninkotien asukkaille, heidän omaisilleen sekä yhteistyötahoille järjestetyssä tilaisuudessa 10.12.2019. Tilaisuudessa sai tutustua suunnitelmiin sekä tehdä ehdotuksia omien näkemyksien ja toiveiden mukaisesti. Nämä pyritään ottamaan huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Omaisilta nousi esiin mm. toive lisätä kaide kävelyreitin varrelle. Asukkaat ja omaiset valitsivat saman luonnosvaihtoehdon kuin työntekijät.

Luonnossuunnitelmista valittiin, toteutettavaksi versioksi, alla olevan kuvan mukainen suunnitelma. Kaikki suunnitelmat oli tehnyt viheraluesuunnittelija Monica Äijälä/Suniplan Systems Oy.

Jumppanurkkaan on tulossa esim. polkulaite, jolla harjoitetaan jalkojen ja selän lihaksia. Laitetta voi käyttää niin pyörätuolilla kuin penkillä istuen. Lisäksi tasapainolauta, joka parantaa koordinaatiota ja reaktiokykyä. Molemmat taidot ovat tärkeitä kaatumisten ehkäisyssä.

Tilaisuuden jälkeen luonnossuunnitelma käytiin vielä läpi Pukkilan kunnan liikunnanohjaaja Ida Clewerin, PHHYKYn fysioterapeutti Anne Järvimiehen sekä Onninkotien palveluasumisen esimiehen Soili Kosolan kesken. Näin saamme varmistettua, että sisäpiha todella palvelee käyttäjien fyysisen kunnon ylläpitoa.

Pihan toteutus alkaa kilpailutuksella, joka on avoinna tammi-helmikuun 2020 ajan, maaliskuussa tehdään toimittajavalinnat ja toteutus alkaa heti säiden salliessa huhti-kesäkuun aikana. Tiedotamme lisää rakennustöiden edetessä.

Ajatuksena on myös, että uutta piha-aluetta voivat käyttää Hyvinvointikeskus Onnin päivätoiminnan ryhmissä kävijät sekä kotona asuvat pukkilalaiset ikäihmiset omien saattajien kanssa. Toimintaa suunnitellaan ja sovitaan yhdessä! Onni Nurmen testamentin toiveena oli, että testamentin varoja käytetään Pukkilan vanhainkodin asukkaiden virkistykseen ja uusi liikunnallinen sisäpiha vastaa hienosti tähän toiveeseen.

Pukkilan kunta kiittää Onni Nurmen Säätiötä saadusta avustuksesta.