Onni Nurmen Säätiö myönsi lisäavustuksen Pukkilan kunnalle vuodelle 2022

Senioreiden määrä kasvaa Pukkilassa vuosittain. Valtaosa heistä elää kotona yhä pidempään ja aikaisempaa huonokuntoisempana. Kunto ja toimintakyky heikkenevät yksilöllisesti ja vaihtelu senioreiden välillä voi olla hyvinkin suurta. Fyysiset, psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset toiveet sekä tarpeet ovat senioreilla aiempaa moninaisemmat. Koronan myötä Pukkilassa on huomattu, että joidenkin kotona asuvien senioreiden toimintakyky ja kunto ovat heikentyneet nopeasti.

Korona on asettanut toiminnalle tiukat reunaehdot, jotta senioreiden ja työntekijöiden terveysturvallisuus on voitu turvata. Senioripalveluiden toiminta on ollut koronasta huolimatta säännöllistä ja ajantasaisiin koronaohjeistuksiin sekä tarpeisiin muokkautuvaa. Pop up -tyyppinen toiminta, pienryhmät, kirjeet, yksilötyö kasvotusten ja puhelimitse ovat olleet toimivia vastaiskuja korona-ajan haasteisiin. Odotettavissa on, että korona vaikuttaa toimintojen toteutukseen vielä vuoden 2022 aikana. Kuntalaisten toimintakyvyssä jo tapahtuneet muutokset vaativat jatkossa uusia työmuotoja. Samalla tulee katsoa tulevaan ja ennalta ehkäistä uusia haasteita. Toisaalta korona on ollut myös mahdollisuus senioritoiminnassa. Uusilla työtavoilla on saavutettu sellaisiakin senioreita, jotka eivät aikaisemmin ole toiminnan piirissä olleet. Toiminnan kehittäminen ei onnistu ilman riittävää toiminta- ja henkilöstöresurssia.

Edellä mainituista syistä Pukkilan kunnan senioripalvelut haki Onni Nurmen Säätiön hallitukselta 25 662 euron lisärahoitusta vuodelle 2022. Onni Nurmen Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 9.6.2021 myöntää Pukkilan kunnalle vuodelle 2022 vuosiavustuksena 290 000 euroa. Päätöksellä korotetaan nykyistä vuosiavustusta 30 000 eurolla. Korotuspäätös koskee vain vuotta 2022.

Nyt myönnetty lisäavustus mahdollistaa mm.  senioripalveluiden henkilöstöresurssin väliaikaisen vahvistamisen, yksilö- ja pienryhmätyöskentelyn lisäämisen, asiakaslähtöisyyden vahvistamisen ja tapahtumien sekä toiminnan tarjonnan lisäämisen. Haettua avustusta suurempi korotus käytetään säätiön toiveiden mukaisesti kunnan harkinnan mukaan ikääntyneiden virkistykseen, esimerkiksi jonkin yhteisöllisen tapahtuman muodossa. Säätiön avustuksella kustannetaan päivätoiminnan, tapahtumien ja hankintojen lisäksi Hyvinvointikeskus Onnin huolto- ja ylläpitokustannuksia sekä seniorien hyvinvointia tukevien välineiden ja varusteiden hankintaa Pukkilan tehostetun palveluasumisen yksikköön, Onninkoteihin (esim. pyörätuolit, pyörätuolivaatteet, joululahjat ja pelit), sekä kotona asuvien senioreiden koteihin (esim. liukuesteet, jumppakuminauhat, seinäkalenterit).

Onni Nurmen Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea Pukkilan kunnan vanhainkodissa olevien vanhusten virkistystä, parantaa Pukkilan kunnan vanhusten asuinoloja, kehittää vanhusten terveydenhuoltoa, edistää tervettä vanhenemista ja muutoin vanhusten etua. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä Pukkilan kunnalle varoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Onni Nurmen Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä Pukkilan kunnalle vuosittain avustuksia, joilla Pukkilan kunta voi toteuttaa sellaista toimintaa ja palveluja ikääntyneille kuntalaisille, mitä ei julkisissa palveluissa ole yleisesti ottaen mahdollista toteuttaa.

Katso lisää aiheesta:
https://pukkila.fi/hyvinvointikeskus-onni/onni-nurmi-2/onni-nurmen-saatio-2/

Lisätietoja:
Hyvinvointipäällikkö
Sanna Saarenkoski
p. 040 589 7267
sähköposti: sanna.saarenkoski@pukkila.fi