Maastoon jääneiden latvustojen ja oksistojen keruu

Kuntalaisilla on mahdollisuus kerätä vapaasti omaan käyttöönsä 30.9.2022 asti Pukkilan kunnan keskusta-alueella suoritettujen
metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä maahan jääneiden latvustojen sekä oksistojen keruuta.

Avaa tästä tiedote.