KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Seuraava ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus on toimitettu rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Lautakunta tarkastaa hakemuksen ja tekee sen johdosta ympäristönsuojelulain 8 luvussa tarkoitetun päätöksen.

KUULUTUS/PÄÄTÖS (pdf aukeaa erilliseen välilehteen)

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh. 0400 500244 tai minna.isokallio@askola.fi.

Askolassa 28.9.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta