Kuulutus: Pukkila seurakuntatalo, kortteli 24 sekä virkistys- ja katualue, asemakaavan muutos ehdotusvaiheen kuuleminen 25.10.-24.11.2022 ajaksi

PUKKILA

SEURAKUNTATALO, KORTTELI 24 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

(MRL 27 §, MRA 65 §)

 Pukkilan kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen laatimisen Seurakuntatalon alueella korttelin 24 osan sekä virkistys- ja liikennealueen osalta. Seurakuntatalon käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut eikä voimassa olevan asemakaavan mukaista seurakunnallisten rakennusten (YK) käyttötarvetta enää ole nähtävissä. Alueen käyttötarkoitus on siten tarpeen muuttaa.

Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten 25.10.–24.11.2022 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto on nähtävillä kunnanvirastolla, Hallitustie 2 ja kotisivuilla www.pukkila.fi. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 24.11.2022 kello 16.00 mennessä osoitteeseen palvelupiste@pukkila.fi tai Hallitustie 2, 07560 PUKKILA.

Lisätietoja:

Katarina Helander, kunnanjohtaja puh. 050 343 7418, katarina.helander@pukkila.fi

tekninen johtaja Timo Krigsman, puh. 040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi

Pukkilan kunta Kaava Seurakuntatalo- pdf-muodossa
Pukkilan kunta OAS Seurakuntatalo -pdf-muodossa
Pukkilan kunta- Selostus seurakuntatalo -pdf-muodossa

 

PUKKILAN KUNTA

KUNNANHALLITUS