Kuulutus 21.12.2022-22.1.2023: päätös ehdotetusta sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä

Lahden seudun jätelautakunta on kokouksessaan 15.12.2022 tehnyt päätöksen koskien ehdotusta sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä ja se on kuulutettava.
Kuulutukset julkaistaan Lahden kaupungin verkkosivuilla Kuulutukset

 

Kuulutusaika on 21.12.2022-22.1.2023