Kuulutus 21.12.2022-22.1.2023: jätetaksa 1.7.2023 alkaen

Lahden seudun jätelautakunta on kokouksessaan 15.12.2022 tehnyt päätöksen koskien ehdotusta jätetaksaksi 1.7.2023 alkaen ja se on kuulutettava.

Kuulutukset julkaistaan Lahden kaupungin verkkosivuilla Kuulutukset

Kuulutusaika on 21.12.2022-22.1.2023