Kuulutus 19.12.2022-25.1.2023 : Porvoonjoen vesistöalueen yhteistarkkailun vedenlaatu & piilevät tarkkailuohjelma

ILMOITUS                                                   19.12.2022                         HAMELY/262/07.00/2010 

Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen tarkkailuohjelma

Asia

 Porvoonjoen vesistöalueen yhteistarkkailun vedenlaatu & piilevät tarkkailuohjelma

Hakijat

 Lahti Aqua Oy Orimattilan Vesi Oy

Diaarinumero

 HAMELY/262/07.00/2010

Kuulutuksen ja tarkkailuohjelman nähtävilläpito

Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus kuuluttaa yllä mainitun tarkkailuohjelman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla.
Kuulutus ja ohjelma pidetään nähtävillä ajalla 19.12.2022-25.1.2023 osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Häme).

 

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 025 000 http://www.ely-keskus.fi/hame
PL 29
15141 LAHTI

Ruotsinkielinen tiedote-pdf muodossa