Kuulutus: 14.11-21.12.2022 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

 

                                                      KUULUTUS 14.11.2022

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu

 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen ympäristönsuojeluviranomainen valmistelee ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä.
Luonnos uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on asetettu nähtäville 14.11.-21.12.2022 väliseksi ajaksi.
Tämä kuulutus, luonnos määräyksistä sekä perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana neljän kunnan verkkosivuilla.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa palautekanavan (linkki) kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 21.12.2022

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat muun muassa mattojen ja autojen pesua, öljysäiliöitä, tapahtumien ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä.

 

Ympäristön määräysten perustelut pdf-muodossa

Ympäristösuojelumääräykset pdf-muodossa

 

 

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä:

ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola 040 763 9420

ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio 040 050 0244