Kunnan omistamien metsäalueiden metsänhoidolliset toimenpiteet

Pukkilan kunnan omistamien, asemakaava-alueella olevien metsäalueiden metsänhoidolliset toimenpiteet ja hakkuut käynnistyvät viikolla 50.

Hakkuutyöt aloitetaan Porvoonjoen varresta (kuvio 902), jonka jälkeen Rauhanpellon teollisuusalueella ja Mäntymäen alueella (kuviot 912,911,910,909 ja 913).

Työn tilaaja: Pukkilan kunta / Myrskylän kunta, tekniset palvelut
Yhteyshenkilö: Timo Krigsman, p. 040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi
Toimenpiteiden määrittely: Metsänhoitoyhdistys Uusimaa, mhy.fi/uusimaa
Toimenpiteiden suorittaja: Hakevuori Oy

Linkki karttaan