Kunnan avustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille 2021

KUULUTUS

Kunnan avustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille 2021

Kuulutus julkaistaan 29.3.2021 kunnan www- ja Facebook-sivuilla. Pukkilan kunnan myöntämät yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2021 julistetaan haettavaksi 30.4.2021 klo 15.00 mennessä seuraavista määrärahoista:

1. Nuorisopalvelujen avustukset nuorisotoimintaan 10 300 e
2. Liikuntapalvelujen avustukset liikunta- ja urheilutoimintaan 7 500 e
3. Kulttuuripalvelujen avustukset kulttuuritoimintaan 3 000 e
4. Kunnanhallituksen avustukset kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa edistävään toimintaan 22 000 e

Lisätiedot: Sanna Saarenkoski, 040 589 7267, sanna.saarenkoski@pukkila.fi

Avustusten jakoperusteena käytetään kunnanhallituksen hyväksymiä (20.3.2017, 30 §) jakoperiaatteita sekä korostetaan kunnan strategiaa ja arvoja toteuttavaa toimintaa ja hankkeita. Tuettavan toiminnan toivotaan olevan kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja järjestöjen ja kunnan välistä kumppanuus- ja yhteistoimintaa rakentavaa. Lisäksi tuettavilta toiminnoilta toivotaan pitkäkestoista vaikuttavuutta, volyymia ja monimuotoisuutta. Strategiaan voi tutustua kunnan verkkosivuilla: https://pukkila.fi/wp-content/uploads/KUNTASTRATEGIA.pdf

Avustuksen hakemiseen käytetään Kuntaliiton lomaketta e6295 (linkki aukeaa tiedostona uuteen välilehteen). Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.4.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla: palvelupiste@pukkila.fi tai postitse: Hyvinvointikeskus Onni, Sanna Saarenkoski, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Hakemuksen voi toimittaa myös kunnantalon pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon (Hallitustie 2). Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkitään mitä avustuslajia haetaan (nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen vai kunnanhallituksen avustusta sekä yleis- vai kohdeavustusta). Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vuonna 2020 avustusta saaneen hakijan tulee uutta hakemusta jättäessään olla toimittanut vuoden 2020 avustuksen loppuselvitys ja/tai selvitys vuodelta 2020 saadusta ja mahdollisesti koronan vuoksi vuodelle 2021 siirtyneestä avustuksesta (Poikkeusolojen jory 26.3.2020).

VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMISPERIAATTEET (koskee kaikkia avustuksia):

1. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pukkila tai sillä
tulee olla huomattavaa toimintaa Pukkilassa.

i. Kunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta merkittävään
yksittäiseen hankkeeseen, vaikka hakijana ei ole yhdistys tai järjestö.
Tällöin kyseeseen tulee esim. talkooporukka, jolla on vastuuhenkilö.

2. Yhdistyksen toiminnan tulee olla hyvien tapojen mukaista.
3. Kunnan avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.
4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt, joiden muutoksista on ilmoitettava
kunnalle.
5. Avustuksen hakemiseen käytetään Kuntaliiton lomaketta (e6295). Hakemukseen
liitetään

i. Yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä
avustuksen käyttösuunnitelma perusteluineen,
ii. yhdistyksen edellisen toiminta-/kalenterivuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä
iii. loppuselvitys liitteineen edellisen vuoden avustuksen käytöstä
yleisavustuksen osalta 30.4. mennessä (liitteet; kohdan ii mukaisesti) ja
kohdeavustusten osalta 31.1. mennessä (liitteet; raportti toteutuneesta
toiminnasta, kuluerittely kuitteineen).
iv. Avustushakemukset liitteineen toivotaan toimitettavan ensisijaisesti
sähköisesti.

6. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä periaatteita ei noudateta.

KUNNANHALLITUS

KUULUTUS PDF-TIEDOSTONA (linkki aukeaa uuteen välilehteen)