Koronatilannekuva 31.3.2021 klo 15

Kunnanjohtaja Juha Rehulan tiedote 31.3.2021 klo 15.00 

Korona-arkea – ”toinen aaltomme” on laantumassa

Pukkilan koronatartuntojen määrä on keskiviikkona 31.3.2021 päivitetyn THL:n tilaston mukaan 54 koko koronapandemian aikana. Viimeisen neljäntoista vuorokauden aikana näistä tartunnoista on kirjattu kuusi (6). Taaksemme jääneen viikon aikana meillä on ollut useita ns. nolla-päiviä.

Pukkilassa paikallisesti ”toinen aaltomme” osoittaa hiipumisen merkkejä. Tästä tilanteesta kiitos kuuluu meille jokaiselle, jotka olemme osaltamme olleet edesauttamassa nolla-päivät.

Korona ei ole meitä kuitenkaan kokonaan jättänyt. Valtakunnankin tasolla tartuntamäärät ovat lähteneet laskuun, mutta ovat edelleen huomattavan korkealla tasolla. Terveysturvallisuuteen liittyvät toimet jatkuvat vielä pitkään ennaltaehkäisten uusien tartuntojen ilmaantuvuutta. Rokotuksien eteneminen on edesauttamassa tilanteen laantumista.

Brittivarianttia on ollut Pukkilassa. Tämä on todennettavissa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän koronanäytteistä tehtyjen jatkoselvitysten perusteella koronavirusmuunnosten havaitsemiseksi. Brittimuunnos on ollut jo viikkoja viruksen päämuoto myös Päijät-Soten alueella. Muunnos leviää nopeammin ja on tarttuvampi kuin aikaisempi variantti.

Jokaisella meillä on kohdallamme vastuuta siinä, että käytämme maskia, minimoimme kohtaamistilanteet vain välttämättömiin asiointeihin ja huolehdimme turvaetäisyyksistä. Käsihygieniasta kiinnipitäminen pienentää riskiä tartunnalle.

Tartuntatautilain mukainen karanteeni on viranomaispäätös, jota karanteeniin asetettujen tulee noudattaa.

Lievempienkin oireiden ilmentyessä tulee hakeutua koronatestiin.

Rajoitustoimenpiteitä on jatkettu 30.4.2021 saakka. Pukkilankin osalta voimassa olleita rajoitustoimenpiteitä esim.  kokoontumisrajoitusten osalta jatketaan 30.4.2021 saakka.

Valtioneuvosto on päättänyt maan asettamisesta poikkeusoloihin 8.3. – 28.3.2021 väliseksi ajaksi. Eduskunta käsittelee paraikaa lainsäädäntöä, joilla rajoitustoimia voidaan edelleen lisätä.

Vaikutuksista ja muutoksista kunnan palveluihin tiedotetaan käytettävissä olevien kanaviemme kautta. Toisaalta Pukkilan koronatilanne on pääosin vastannut jo nyt ns. leviämisvaiheen toimenpiteitä vaikuttaen niin palvelujen tasoon kuin määräänkin.

Valtioneuvoston julistamien poikkeusolojen keskeisin sisältö Pukkilan kunnan palvelujen näkökulmasta

Seuraavat toimenpiteet ovat olleet voimassa maanantaista 8.3.2021 lähtien. Paikallisesta koronatilanteesta johtuen muutokset ovat vähäisiä taaksemme jääneeseen aikaan peilaten.

 • Julkisten tilojen käytön rajoittaminen jatkuu
  • Hyvinvointikeskus Onnin tilat sekä kunnan muita kuntalaiskäytössä olevia tiloja on suljettuina ainakin 30.4.2021 saakka
  • erityisesti riskiryhmiä suojataan
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen
  • ovat käytännössä jo nyt keskeytettynä. Erilaisia netin kautta tapahtuvia toimia on otettu käyttöön esim. nuorisotyössä. Senioritoiminnan osalta toimintaa edelleen sopeutetaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Muutoksista tiedotetaan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.
 • Laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus
  • yhteydenotot kunnan palveluihin puhelimen tai sähköpostin välityksellä
  • palvelutilanteissa kunnan työntekijät käyttävät maskeja
  • välttämättömissä asiakaskohtaamistilanteissa tulee maskia käyttää

Lisäksi

 • Yli kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 saakka myös Pukkilassa
 • Yli kuuden (6) hengen yksityistilaisuuksia tulee välttää
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ohjeistamana tehostetaan toimenpiteitä karanteenin toteutumisen seurannassa.
 • peruskoulun yläluokat on siirretty etäopetukseen 8.3.2021 alkaen. Näiltä osin noudatetaan Askolan kunnan ohjeistuksia.

Usein kysyttyä

Olen saanut lukuisia yhteydenottoja siitä, miksi kunta ei kerro koronasta enemmän ”kun muualtakin uutisoidaan siitä ja siitä ravintolasta tai koulusta ihan nimeltä”.

Vaikeissa tilanteissa oikean ja oikea-aikaisen tiedon leviäminen on keskiössä. Kunnan tiedottamisessa olemme lähteneet siitä, että kerromme sen minkä tiedämme ja on esim. terveystietojen yksilösuojan perusteella viranomaiselle mahdollista. Mikäli tartunnan saanut kertoo itse asian julkisesti esim. sosiaalisen median kautta niin hän voi sen kohdaltaan tehdä. Kunnan osalta näin ei ole ja toisaalta emme myöskään saa yhdenkään kuntalaisen tartunnasta tietoa. Tilanne on näiltä osin sama kunnasta riippumatta.

Kunta lähestyy koronaa yhtäältä paikallisena viranomaisena niiltä osin kuin meillä on toimivaltaa (varsin vähän tilanteessa, jossa sote-palveluistamme vastaa Päijät-Sote). Meidän päätehtävämme on ollut vastata kunnan palveluista koronan mahdollistamalla määrällä ja laadulla.

Niin koululta alkanut tartuntojen ketju kuin vaikutukset teknisiin palveluihinkin on kerrottu niillä tiedoilla mitä meillä on ollut ja siinä laajuudessa kuin se on ollut mahdollista. Tämä on tapahtunut lähtökohtaisesti kunnan palvelujen ja meidän kaikkien terveysturvallisuuden näkökulmista.

Kunta on vastuussa omien työntekijöidensä edellytyksistä tehdä työtään. Palvelujen tarvitsijoiden näkökulmasta tämä tarkoittaa esim. asioinnin mahdollistumisesta maskeja käyttäen tai riittävistä etäisyyksistä huolehtimisesta.

Kunnan palvelut

Kunnan palvelujen toimeenpano tapahtuu tällä hetkellä koronaohjeistusten mukaisella tasolla ja määrällä. Olemme ”koronanormaalissa” ajassa.

Kirkonkylän koulu on lähiopetuksessa. Lähiopetus on ollut mahdollista arjen toimintaa uudelleen järjestelemällä ja hygieniatoimia tehostamalla. Esimerkkeinä koulun osalta ovat siirtyminen kolmeen ruokajakelupisteeseen, opettajat toimivat vain oman ryhmänsä kanssa koulupäivän aikana, välitunneille siirtymiset ja kaikki muutkin siirtymät koulun sisällä tapahtuvat porrastetusti.

Lähiopetus mahdollistuu kun noudatamme voimassa olevia koronaohjeistuksia. Jäädään kotiin matalalla kynnyksellä ja hakeudutaan testeihin oireiden ilmaantuessa.

Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti varhaiskasvatusmaksuun on saatavissa vähennys, mikäli poissaolon perusteena on koronatartunta tai siihen liittyen karanteeni tai varotoimenpiteenä lievienkin oireiden ilmentyessä on perusteltua olla kotihoidossa. Poissaolosta on ilmoitettava vs. varhaiskasvatusjohtajalle.

Nuorisotila Nuokku on suljettuna yli 12 –vuotiaille määrätyn kokoontumiskiellon vuoksi. Nuorisotyötä toimeenpannaan verkossa.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä senioripalvelujen tilannetta kannattaa seurata niiden omien tiedotuskanavien kautta sekä koronakoonnista kunnan kotisivujen etusivulta.

Kunnan henkilöstö käyttää maskia kaikissa asiakaskohtaamistilanteissa, ovatpa ne sitten kunnasta ulospäin tai kunnan sisäisiä. Henkilöstömme terveysturvallisuuden vuoksi maskia tulee käyttää esim. Vekaran tiloissa asioitaessa. Kunnan tehtävänä on huolehtia palveluidensa terveysturvallisuudesta tilanteen edellyttämällä tavalla, jolla on vaikutuksensa palvelujen määrään.

Päijät-Hämeen koronapandeamiaryhmän suositusten mukaiset kokoontumisrajoitukset ja muut suorat vaikutukset ovat tällä erää voimassa 30.4.2021.

Rokotuksista

Riskiryhmien rokotusten laajentuessa rokottaminen tapahtuu kaikissa Päijät-Hämeen  hyvinvointialueen kunnissa. Pukkilalaisilla on omat rokotuspäivänsä Pukkilassa. Seuraa rokotusinfoa osoitteessa https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/

Päijät-Sotesta arvioidaan, että 1. rokote saadaan alueen väestölle annettua kesäkuun loppuun tai viimeistään heinäkuussa kaikille halukkaille. Tämä perustuu ennakointiin, jossa rokotteiden saatavuus on tämän hetkisten suunnitelmien mukaista.

Päijät-Sote lähetti helmikuussa kirjeen yli 70-vuotiaille kotiin. Yli 80-vuotiaista on rokotettu lähes 80% millä rokotusten määrän tasolla ollaan hyvin valtakunnan keskiarvossa. Kirjeen jälkeen on tiedotettu pääosin sähköisesti (yhtymän verkkosivut ja some) ja muussa mediassa (radio, tv, sanomalehdet).

Kertaalleen kirjeessä lähetetty tieto oli ehtinyt muuttua siinä vaiheessa kun paperiviesti oli mennyt asukkaille. Valitettavasti tilanteet ja ohjeet muuttuvat käytännössä viikoittain, joten esim. kirjeen käyttäminen tiedottamisessa nopeastikin muuttuvissa tilanteissa on huono vaihtoehto. Se aiheuttaa pikemminkin haittaa, kun ihmiset saavat ohjeet kotiinsa ja ohjeet ovatkin muuttuneet tämän jälkeen, jonka seurauksena aiheutuu vain lisää kysymyksiä ja ymmärrettävästikin turhautunutta palautetta.

Päijät-Sote arvioi tätä uudestaan, varsinkin silloin kun laajemmat väestön rokotukset alkavat mahdollisesti jo huhtikuun lopussa – toukokuussa. Viestinnän osalta tullaan tarvitsemaan Päijät-Soten ja kunnan yhteistyötä.

Asukkaan vastuulla on seurata viestintää omasta rokotusvuorostaan. Viestin välittymisessä luotetaan myös siihen, että sana tästä kulkee vaikka naapurilta, jos kunnan asukas ei lue lehtiä tai käytä internettiä. Rokotusvuoro ei mene ohi, vaan aina aiemmin vuorossa olleet saavat varata aikoja. Eli 80-vuotias voi varata ajan ryhmässä 70 vuotta täyttäneet.

Päijät-Sote pyrkii hoitamaan yhteydenotot mahdollisimman yksinkertaisesti, paijat-sote.fi -sivun kautta tai oman sote-keskuksen varsinaisesta numerosta.

Rokotusajat loppuvat välillä, koska saamme tiedon rokotemääristä hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tällä hetkellä tilanne on hyvä ja yli 70 vuotiaiden rokotusaikoja on avattu aina viikolle 16 ja avataan tarpeen mukaan aina viikoille 17-18 eli niiden ei pitäisi loppua (kunnes avaamme taas uusia ryhmiä ajanvaraukselle).  Ajanvarausnumeroon voi ja pitää tarvittaessa soittaa uudelleen.

Iäkkäille on järjestetty yksittäisiä rokotuspäiviä Pukkilassa, muuten rokotukset ovat Orimattilassa ja sinne myös ohjaus automaattisesti toimii. Pukkilassa rokotukset ovat edenneet erinomaisesti (80v 87% ja 75-79v 74%) ja (Myrskylässä hyvin 80v 74% ja 75-79 67%, yhtymän ka 80v 80% ja 75-79 61%) eli lukujen valossa näyttää, että asukkaat ovat päässeet rokotuksiin hyvin. 

Karanteenit

Kaikki altistuneet henkilöt kontaktoidaan PHHYKYn tartuntatautitiimin toimesta. Mahdolliseen karanteeniin asettamisesta jokaista informoidaan henkilökohtaisesti. THL:n suosituksen mukaan karanteenin kesto on 14 vuorokautta.

Karanteeniin asettaminen on viranomaismääräys, joka velvoittaa karanteeninomaisiin olosuhteisiin. Karanteenin kesto on riippumaton koronatestin mahdollisesta negatiivisesta tuloksesta.

Terveysturvallisuus ja toinen toisemme huomioonottaminen

Meidän jokaisen tulee mennä koronatestiin heti lievempienkin oireiden ilmaantuessa. Tulee soittaa matalalla kynnyksellä päivystysnumeroon 116 117 tai omaolo.fi, joista tilanteen niin edellyttäessä neuvotaan eteenpäin esimerkiksi testaukseen.

Arjen tulee sujua mahdollisuuksien mukaan normaalisti. Korostamatta ei voi olla ja toistamiseen toistamatta sitä, että koronanaikaiseen terveysturvallisuuteen ja hygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Maskien käyttäminen, turvaetäisyydet välttämättömissä kohtaamistilanteissa sekä käsihygieniasta huolehtiminen auttavat meitä kaikkia pääsemään arjessa eteenpäin.

Tarvittaessa lisätietoja antaa kunnanjohtaja Juha Rehula p. 050 343 7418