Kokoontumisrajoitukset voimassa 26.1.2022 asti, maski- ja muut suositukset voimassa 26.1.2022 asti

Koronarajoituksissa ja -ohjeissa Pukkilan kunta noudattaa Päijät-Soten antamia ohjeita. Kokoontumisrajoituksista ja muista suosituksia ja ohjeita velvoittavammista tartuntatautilain mukaisista toimista päättää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Mahdolliset altistumisiin liittyvät velvoitteet ja rajoitustoimenpideohjeistukset saamme Päijät-Sotelta. Päivitämme ohjeita koronaepidemian tilanteen mukaan, seuraa ilmoittelua.

Päijät-Soten alue on ollut koronaepidemian leviämisaluetta lokakuun alusta lähtien. Tämän hetkiset ja joulun jälkeen voimaan tulevat määräykset ja suositukset ovat pääosin voimassa 26.1.2022. asti. Mahdolliset muutokset ovat epidemiatilanteen mahdollistamia tai edellyttämiä.

Päijät-Soten alueella on meneillään koronaepidemian vaikein jakso, vaikkakin epidemiatilanne on alueellamme hieman parantunut ja rokotustahti vilkastunut. Sairaala- ja tehohoidon tarve on noussut voimakkaasti. Koronatartuntojen määrä alueella on edelleen korkea. Lieväoireisena on tärkeää pysytellä kotona eikä tavata ystäviä tai käydä töissä.

Suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat, päivitetty 23.12.2021

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Päijät-Soten kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus on edelleen 20 henkilöä. Tilaisuuksiin tulee osallistua vain terveenä. Koronapassin käytöstä päättää tilaisuuden järjestäjä, ellei viranomaismääräyksellä toisin ole päätetty.

Määräys on voimassa ajalla 27.12.2021-26.1.2022

Päijät-Soten alueella tuli voimaan 20.12.2021 laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys, jota noudattamalla ehkäistään asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien henkilöiden välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Määräys velvoittaa tilojen käytöstä vastaavia toimijoita, jotka voivat itse määritellä tarvittavat toimet tartuntariskin ehkäisemiseksi. Toimija voi esim. rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöitä ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, liikuntatiloja ja  kirjastoa. Asiakasmäärästä riippumatta päätös koskee urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja ja sisäliikuntatiloja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Julkisiin sisätiloihin on voimassa laaja maskisuositus. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille ulkonakin pitkäkestoisissa ruuhkatilanteissa. Kunnan järjestämissä tilaisuuksissa tai tapahtumissa maskien käyttöä suositellaan myös 4. ja 5. luokkalaisille.

Koronatestaus on aika-ajoin ruuhkautunut. Tartuntaketjujen jäljityksessä on pitkiäkin viiveitä. Etenkin kahdesti rokotetut lieviin hengitystieoireisiin sairastuneet henkilöt voivat käyttää oman harkintansa mukaan kotona itse tehtävää pikatestiä ennen terveydenhuollossa tehtävään PCR-testiin hakeutumista. 

Kunnan palvelut

Kunnan palvelut toimeenpannaan koronaturvallisesti ja mahdollisimman normaalilla aikataululla ja tavalla. Kunnan järjestämien ryhmien kokoonpanoon ja toimintatapoihin vaikuttaa Päijät-Soten sekä THL:n terveysturvalliset ohjeet. Avi.n kokoontumisrajoitusmääräys (sisätiloissa 10 henkilöä) rajaa voimassa ollessaan 26.1.2022 saakka kunnan seniori-, liikunta- ja muidenkin ryhmässä tapahtuvien palvelujen toimeenpanoa ja kunnan tilojen käyttöä. Palvelujen osalta ilmoitamme toiminnoista kunnan kanavissa. Varaamme oikeuden muutoksiin ryhmien määrissä ja toteutustavoissa. Muistakaa noudattaa hygieniaohjeita ja osallistua toimintoihin vain terveenä.

Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua. Päijät-Sote suosittaa etätöitä työtehtävien sen salliessa.

Maskien käyttö

Asioitaessa kunnan toimipisteissä tulee kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttää maskia, ellei siihen ole fysiologista rajoitetta. Maskien käyttöä suositellaan myös 4. ja 5. luokkalaisille Toimipisteitä ovat

  • Hyvinvointikeskus Onni
  • kunnantalo
  • kirjasto
  • nuorisotila Nuokku
  • päiväkoti Vekara
  • Kirkonkylän koulu (liikuntasali on suljettuna kouluaikoina)

Seuraa myös ilmoittelua kunkin toimipisteen ovella, josta saat tarkennettuja ohjeita kokoontumisrajoituksista, maskin ja käsidesin käytöstä. Kirkonkylän koulun liikuntatilat ovat käytössä vain koulun toiminta-aikojen ulkopuolella.

Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan maskeja kunnantalolla tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 (Hallitustie 2, katso lisätietoja artikkelin lopusta).

Koronapassi

Koronapassi on tullut käyttöön lauantaina 16.10.2021. Passin käyttöönottaneet toimipaikat edellyttävät sisäänpääsyn yhteydessä joko todistuksen kahdesta rokotuksesta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronataudista. Kahdesta rokotuksesta on myös se hyöty, että koronalle altistuttuaan välttää 10 vuorokauden karanteenin.

Koronapassin käytöstä päätetään tapauskohtaisesti valtakunnalliset ohjeistukset huomioon ottaen.

Jos henkilö ei saa todistusta Omakannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Kunnan työntekijät

Henkilöstömme käyttää maskia asiakastilanteissa sekä asioidessaan eri yksiköidemme välillä. Muistutamme myös kuntalaisia tavatessamme turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä otamme tämän huomioon omassa toiminnassamme. Järjestämme tilaisuuksia Päijät-Soten ja THL:n ohjeet huomioiden.

Rajoitusten ja esim. maskien käytön voimassaolo

26.1.2022 saakka, ellei pandemiatilanteessa tule sellaisia muutoksia, joilla muutetaan nyt esitettyjä toimenpiteitä.

Kunta kannustaa seuraamaan aktiivisesti Päijät-Soten tiedottamista, suorat linkit alla:

Alueelliset suositukset

Koronatilanne ja ohjeet

Tietoa koronavirusrokotuksista

Päijät-Soten ohjeistus kasvomaskien jakelusta vähävaraisille:

1 hlö/talous 10 maskia
2 hlöä/talous 20 maskia
3 hlöä/talous 30 maskia
4 hlöä/talous 40 maskia
5 hlöä tai enemmän/talous 50 maskia.

KELA-taksia voit hyödyntää kulkiessasi koronatestiin tai -rokotukseen, lisätietoja KELAn sivuilta kohdasta Usein kysyttyä/Matkakorvaukset (linkki aukeaa uudelle välilehdelle).