Koivulinnantien kaavatien ja vesihuoltoverkoston perusparantamisen maastomittauksia

Koivulinnantien kaavatien ja vesihuoltoverkoston perusparantamisen maastomittauksia suoritetaan Koivulinnantien tiealueella ja piha-alueilla viikkojen 20-21 aikana.

Avaa tästä tiedotteeseen.