Jalkautuva seniorityöntekijä Onni Nurmen Säätiön tuella

Senioripalveluissa on 2.9.2019 aloittanut jalkautuva seniorityöntekijä Marjo Sundström kolmen (3) kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa. Marjo työskentelee marraskuun 2019 loppuun saakka Onni Nurmen Säätiön vuosiavustuksen turvin. Onni Nurmen Säätiön avustuksella toteutettavien toimintojen ja palveluiden tavoite on tukea ikääntyneiden pukkilalaisten kotona asumista huomioiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin eri ulottuvuudet.

Marjo Sundströmin työtehtäviin sisältyy mm. kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisille kohdennettu kysely, jolla selvitetään mitä palveluita tarvitaan ja miten olemassa olevia palveluita voisi kehittää. Kysely toimitetaan postitse kotiin kaikille yli 65-vuotiaille pukkilalaisille. Lisäksi kyselyyn voi vastata Hyvinvointikeskus Onnissa sekä kunnan kotisivujen kautta sähköisesti. Kyselyn täyttöön saa tarvittaessa apua jalkautuvalta seniorityöntekijältä.

Toinen tärkeä työtehtävä on senioreiden kohtaaminen jalkautumalla kuntaan. Marjo pyrkii tavoittamaan ikäihmisiä niin heidän kodeissaan kuin Onninkodeissa. Onni Nurmen Säätiön avustuksella Pukkilan kunta voi toteuttaa sellaista toimintaa ja palveluja ikääntyneille kuntalaisille, mitä ei julkisissa palveluissa ole yleisesti ottaen mahdollista toteuttaa.

Säätiön avustuksella toteutettava toiminta ja palvelut eivät ole lakisääteisten senioripalvelujen jatkeena tai paikkaajana, vaan sillä on oma täydentävä asemansa. Pukkilan kunta on kiitollinen Onni Nurmen Säätiön tuesta sekä iloinen voidessaan tarjota ikäihmisille runsaasti erilaisia toimintoja säätiön tuen avulla.

Onni Nurmen Säätiön avustuksella toteutettava ikääntyneiden toiminta jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen; Hyvinvointikeskus Onnin ikääntyneiden toimintaan, ostopalveluihin (kotisiivouspalvelut, asiointi- ja kuljetuspalvelut) ja työntekijöiden palkkauskuluihin.

Hyvinvointi- ja palveluntarve –kysely julkaistaan lähiaikoina ja toivomme saavamme runsaasti vastauksia – nyt on mahdollisuus vaikuttaa!