Viestintäsuunnitelma

Pukkilan kunnan viestinnän tehtävänä on kertoa kunnan toimintaan liittyvistä asioista ja
tapahtumista sekä lisätä kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta.

Viestintä tukee kunnan johtamista, palvelutuotantoa, lisää henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja yhteisöllisyyttä sekä edistää kuntalaisten tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Pukkilan kunnanhallituksen 4.5.2020 hyväksymä viestintäsuunnitelma on voimassa toistaiseksi. Viestintäsuunnitelmaa tarkastellaan ja muutetaan tarvittaessa. Suunnitelmaan päivitetty 30.9.2020 suorat linkit eri viestinnän kanaviin.