Tietosuoja

Tältä sivulta löydät tietosuoja-asetuksen mukaiset Pukkilan kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet. Linkit aukeavat uuteen välilehteen.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Pukkilan kunnan tietosuojaselosteet

Hallinto

Sidonnaisuusilmoitukset

Populus, palkka- ja henkilöstöhallinta

Sopimusrekisteri

Kamera- ja kulunvalvonta

Kamera- ja kulunvalvonnan tietosuojaseloste

Nuoriso

Nuorisopalvelujen tietosuojaseloste

Liikunta

Liikuntapalvelujen tietosuojaseloste

Opetus

Primus ja Wilma tietosuojaseloste

Oppilashuoltorekisteri tietosuojaseloste

Varhaiskasvatus

Tietovaranto Varda (huoltajat) tietosuojaseloste

Tietovaranto Varda (henkilöstö) tietosuojaseloste

Tietojärjestelmä Daisy (huoltajat) tietosuojaseloste

Tietojärjestelmä Daisy (henkilöstö) tietosuojaseloste

Ikäihmiset

Senioripalvelujen tietosuojaseloste

Ruoka ja siivous

Ruoka- ja siivouspalvelujen tietosuojaseloste