Tietosuoja

Tälle sivulle kootaan tietosuoja-asetuksen mukaiset Pukkilan kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet. Lista on karttuva.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Pukkilan kunnan tietosuojaselosteet

Hallinto

Sidonnaisuusilmoitukset

Populus, palkka- ja henkilöstöhallinta

Sopimusrekisteri

Kamera- ja kulunvalvonta

Kamera- ja kulunvalvonnan tietosuojaseloste

Nuoriso

Nuorisopalvelujen tietosuojaseloste

Liikunta

Liikuntapalvelujen tietosuojaseloste

Opetus

Primus ja Wilma tietosuojaseloste

Oppilashuoltorekisteri tietosuojaseloste

Varhaiskasvatus

ProConsona tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda