Hyvinvointiraportti ja -suunnitelma

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet pohjautuvat Pukkilan kunnan strategian painopisteisiin: hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen, valovoimainen KulttuuriPukkila, terveyttä ja hyvinvointia edistävä turvallinen asuin- ja elinympäristö sekä motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta kunnan voimavarana.

Kunnan keskeinen tehtävä on kuntalain mukaan edistää kuntalaisten hyvinvointia ja oman alueensa kestävää kehitystä. Tehtävä on määritelty Kuntalaissa (410/2015), Terveydenhuoltolaissa (1326/2010), Sosiaalihuoltolaissa (1301/20149) sekä mm. nuorisolaissa, laissa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, alkoholilaissa, tupakkalaissa ja asetuksessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.