Elinvoimasuunnitelma

Kuntastrategiassa linjattiin elinvoimaa seuraavalla tavalla: ”Pukkila vahvistaa näkyvyyttä ja tunnettuutta viestimällä ja markkinoimalla eri kanavissa. Pukkila uudistuu, synnyttää uutta työtä, lisää työpaikkoja ja saa asukkaiksi ihmisiä, jotka tuovat työnsä mukanaan Pukkilaan. Kunta tukee yrittämisen ja asumisen sujuvuutta mahdollistamalla tilat ja tontit sekä infran ja yhteyksien toimivuuden sekä yrittäjille että asukkaille. Siellä, missä on työtä ja yrittäjyyttä, on vetovoimaa, verotuloja ja laadukkaita palveluita.”

Tavoitteiksi asetettiin:

– Näkyvä ja tunnettu Pukkila
– Hyvä paikka yrittää ja toimia
– Tilat ja tontit käytössä
– Infra ja yhteydet toimivat

Strategia asetti elinvoimasuunnitelman tavoitteiksi:

– tarkennetaan strategiset tavoitteet
– määritellään toimenpiteet ja mittarit
– määritellään arviointi ja seuranta.

Elinvoimasuunnitelma ohjaa Pukkilan kunnan elinvoimatyötä. Siinä asetetaan käytännön tavoitteet ja toimintatavat elinvoiman edistämiseksi seuraaville vuosille. Asiakirjalla määritetään se, mihin tavoitteisiin elinvoimapäällikkö suuntaa voimavaransa. Lue elinvoimasuunnitelma alta:

Elinvoimasuunnitelma (aukeaa erillinen pdf)