Info

Sijainti :https://www.google.com/maps/@60.6442842,25.5830185,15.48z

Pukkilan kunta sijaitsee itäisellä Uudellamaalla Porvoonjokilaakson maalaismaisemassa. Laajat kumpuilevat peltoaukeat ja hyvin säilynyt kyläidylli tervehtivät tulijaa. Pukkila on viihtyisä n. 1900 asukkaan kotipaikka, johon kuuluu kuusi kylää: Kirkonkylä, Naarkoski, Savijoki, Syvänoja, Kantele ja Torppi. Yhteisöllisessä kunnassa on erinomaiset palvelut, paljon tapahtumia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Päiväkoti Vekara ja Hyvinvointikeskus Onni tarjoavat korkeatasoisia palveluja keskitetysti.

Pyrimme kunnassamme toimimaan arvojemme rohkeus – läheisyys – sujuvuus mukaisesti. Arvot ovat tavoitetila, jota pidämme ohjenuorana kuntamme toiminnassa.

Rohkeus

Rohkea Pukkila merkitsee meille ennen kaikkea halua uudistua kuntana. Onnistuaksemme meidän tulee olla rohkeasti kekseliäitä ja innovatiivisia. Kunnioitamme perinteitä ja toivotamme yhtä aikaa uudet asiat tervetulleiksi. Viestintämme on vireää ja rohkeaa. Pukkilan kunnan henkilöstönä ja kuntalaisina teemme rohkeasti ehdotuksia oman toimintamme kehittämiseksi. Rohkeus on myös vapautta, jossa jokainen meistä saa elää rauhassa oman näköistään elämää.
 

Läheisyys

Läheinen Pukkila merkitsee meille yhteisöllisyyttä, yhteistyötä, lähimmäisenrakkautta ja välittämistä. Pukkilassa arvostamme jokaista ja jokainen saa olla juuri sellainen kun on. Läheisyys näkyy jokaisessa kohtaamisessamme.
 

Sujuvuus

Sujuva Pukkila on tärkeä meille henkilöstönä, kuntalaisina, yrityksinä ja kumppaneina. Arjen sujuvuutta voimme parantaa prosesseja, toimintaa ja palveluja selkeyttämällä niin kuntalaiselle kuin yrittäjällekin. Sujuvuus on meille ketteryyttä, helppoutta ja ratkaisukykyä.

Kunnan perustietoa 
Perustettuvuonna 1896
Asukkaita (31.08.2020)
Väestön ikärakenne
0-6
7-14
15-64
65-74
yli 75
1844
(31.12.2019)
122
184
1 122
241
191
Kokonaispinta-ala145,95 km2
Veroprosentti21,5 %
Kielijakauma
suomenkielisiä
ruotsinkielisiä
muut
(31.12.2019)
96,1 %
0,9 %
3,0 %
KunnanjohtajaKatarina Helander
Valtuusto
Kunnanhallitus
17 paikkaa
7 paikkaa

Yhteystiedot
Laskutusosoite
Kuntastrategia
Elinvoimasuunnitelma
Hyvinvointiraportti ja -suunnitelma
Viestintäsuunnitelma
Tietosuoja
Yhdistykset
Kumppanit