Onninkodit

10.8.2021
Ohje vanhusten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asukkaiden ja omaisten tapaamisesta, ulkoilusta ja kotilomista: VIERAILUOHJE (aukeaa erillinen pdf-tiedosto).

Ajantasaisin tieto aina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sivuilla (suora linkki): paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/

Tehostettu palveluasuminen (19 asukaspaikkaa) on tarkoitettu ympärivuorokautista apua tarvitseville ikäihmisille. Asukkailla on usein jokin muistisairaus ja/tai jokin fyysinen toimintarajoite, minkä johdosta he eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon turvin. Toiminta-ajatuksena on tuottaa ympärivuorokautista palveluasumista, jossa asukkailla on mahdollisuus turvalliseen ja mahdollisimman omatoimiseen elämään. Asukkaita tuetaan päivittäisissä toiminnoissa huomioimalla heidän voimavaransa ja tarpeensa niin, että heidän asettamansa tavoitteet elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle saavutettaisiin. Palveluasumisen toiminnan ja sisällön ohjaus perustuu aina kodinomaisuuteen. Tavoitteena on, että asukkaat voivat asua meillä elämänsä loppuun asti riittävän tuen avulla. 

Tutustu Onninkotien blogiin.

Ulkoilupiha

Ruokalistat

Uudet ruokalistat astuvat voimaan 1.1.2021.

Onninkodit 2021, vko:t 2,8,14,20,26,32,38,44,50
Onninkodit 2021, vko:t 3,9,15,21,27,33,39,45,51
Onninkodit 2021, vko:t 4,10,16,22,28,34,40,46,52
Onninkodit 2021, vko:t 5,11,17,23,29,35,41,47
Onninkodit 2021, vko:t 6,12,18,24,30,36,42,48
Onninkodit 2021, vko:t 1,7,13,19,25,31,37,43,49