Onninkodit

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tiedote palveluyksiköissä asuvien ikääntyneiden tapaamiseen on luettavissa linkin kautta VIERAILUOHJE 21.9.2020.

Tehostettu palveluasuminen (19 asukaspaikkaa) on tarkoitettu ympärivuorokautista apua tarvitseville ikäihmisille. Asukkailla on usein jokin muistisairaus ja/tai jokin fyysinen toimintarajoite, minkä johdosta he eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon turvin. Toiminta-ajatuksena on tuottaa ympärivuorokautista palveluasumista, jossa asukkailla on mahdollisuus turvalliseen ja mahdollisimman omatoimiseen elämään. Asukkaita tuetaan päivittäisissä toiminnoissa huomioimalla heidän voimavaransa ja tarpeensa niin, että heidän asettamansa tavoitteet elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle saavutettaisiin. Palveluasumisen toiminnan ja sisällön ohjaus perustuu aina kodinomaisuuteen. Tavoitteena on, että asukkaat voivat asua meillä elämänsä loppuun asti riittävän tuen avulla. 

Tutustu Onninkotien blogiin.

Ulkoilupiha

Itä-Uudenmaan kulttuurisen vanhustyön seminaari järjestettiin Pukkilassa 14.11.2018. Lue lisää tapahtumasta: Tiedote AILI-hanke

Ruokalistat

Uudet ruokalistat astuvat voimaan 4.5.2020, ne alkavat ruokalistan viikosta 1.

Onninkodit 2020 – 2021, vko:t 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49
Onninkodit 2020 – 2021, vko:t 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50
Onninkodit 2020 – 2021, vko:t 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 52
Onninkodit 2020 – 2021, vko:t 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52
Onninkodit 2020 – 2021, vko:t 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53
Onninkodit 2020 – 2021, vko:t 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48