Onnin vuosi 2016

Onni Nurmen Säätiön tuella järjestettiin ikääntyneiden kotona asumista tukevaa toimintaa ja palveluja.

Vuonna 2016 Onnissa kokoonnuttiin ikääntyneiden ryhmissä ja tapahtumissa 481 (520/2015) kertaa ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 6760 (7 700). Ikääntyneiden säännöllinen toiminta sisälsi kahdeksan viikoittaista kuntosali- ja vesijumpparyhmää, kesäliikuntaryhmiä, kuntouttavaa päivätoimintaa, kädentaitoryhmän, yhteislauluryhmän, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, kirjoittajaryhmän, muisteluryhmän, seurakunnan hartauksia, Onninkahveja, omaishoitajien ja vapaaehtoisten vertaiskokoontumisia sekä kulttuuritapahtumia ja teemaluentoja. Onninpäivän konsertissa 28.2.2016 esiintyi Eki Jantunen Mutkattomat –yhtyeineen.

Onnin ikääntyneiden toiminnassa kävijöille jaetun kyselyn tulosten perusteella (110 vastausta) kävijöistä noin puolet oli 65 – 75- vuotiaita, kolmasosa 75 – 85-vuotiaita ja kymmenesosa yli 85-vuotiaita. Kyselyyn vastanneista naisia oli hieman enemmän kuin miehiä, ja lähes puolet asui Kirkonkylällä. Useimmat mainitsivat osallistuvansa kulttuuri- ja teematapahtumiin ja liikuntaryhmiin. Vapaan palautteen osiossa ikääntyneiden toiminta koettiin hyväksi ja siitä annettiin kiitosta.

Ikääntyneiden kotisiivous- ja kotiapupalvelujen palveluntuottajana jatkoi Pro Clean Siivouspalvelut. Palvelua järjestettiin hoidollisin ja taloudellisin kriteerein yli 75-vuotiaille pukkilalaisille 260 (235/2015) kertaa, yhteensä noin 350 (360) tuntia. Onni Nurmen Säätiön avustuksella tarjottiin myös Ampun 4H:n nuorten työpalvelua ikääntyneille pukkilalaisille alennettuun hintaan. Työpalveluna toteutettiin nurmikonleikkausta sekä piha- ja puutöitä kolmelle eri asiakkaalle yhteensä 12,5 tuntia.

Asioimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi tuettiin kahtena päivänä viikossa ajettavaa ikääntyneiden asiointi- ja palvelukuljetusliikennettä. Kaikkiaan kyytejä käytettiin vuoden 2016 aikana 1445 (1740/2015) kertaa. Kyydin hinta senioreille oli 1 euro/suunta.

Kohtaamisia kotosalla – toimintaa, jossa on tarkoitus tavoittaa yksinäisyyttä kokevia ja arkeensa sisältöä kaipaavia iäkkäitä pukkilalaisia, jatkettiin edelleen vuonna 2016. Toiminnan puitteissa toteutettiin myös kotikonsertteja, joissa työntekijän mukana oli harmonikka ja musiikkia soitettiin ikääntyneiden toiveiden mukaan. Työmuodon piirissä oli 13 henkilöä, joihin oltiin yhteydessä kaikkiaan 46 kertaa puhelimitse ja kotikäynnein.

Hyvinvointikeskus Onnin 9. toimintavuoden vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia hyödynnettiin omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Kaikkiaan Onnin toiminnassa tarjottiin vuoden 2016 aikana avoimesti noin 1 550 (1 470/2015) vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastuskertaa, joissa kirjattiin 14 500 (16 000) asiakaskäyntiä. Allasosastolla järjestettiin Pukkilan kunnan liikuntapalvelujen, järjestöjen, Mäntsälän kansalaisopiston, naapurikuntien ja sosiaali- ja terveysyhtymän voimin ryhmämuotoista vesiliikuntaa kaikkiaan 640 (635) kertaa, joissa tilastoitiin 7 220 (7 850) käyntiä. Kuntosalivuoroja tarjottiin 615 (550), joissa käytiin 2 200 (2 650) kertaa.